Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
po dogovoru putem e-maila
Soba
C-315
Telefon
016002346
E-mail
inerceg@ffzg.hr

Inja Erceg rođena je u Zagrebu gdje je završila opću gimnaziju. Studij psihologije završila je 2007. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Po završetku studija godinu dana stažirala je na Klinici za psihološku medicinu KBC-a Zagreb gdje je obavljala poslove psihodijagnostike, radila s onkološkim pacijentima te sudjelovala u istraživanjima iz područja psihoonkologije i kronične boli. Stručni ispit pri Hrvatskoj psihološkoj komori položila je 2008. godine. Od svibnja 2008. do lipnja 2009. godine bila je zaposlena u „Centru Sirius d.o.o. za poslovno savjetovanje i usluge“ gdje je obavljala poslove profesionalne selekcije i procjene potencijala zaposlenika te u „Centru za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanja Sirius“ kao stručni suradnik gdje se bavila profesionalnom orijentacijom, savjetovanjem te projektima prevencije ovisnosti i poticanja zdravog odrastanja među mladima. Od lipnja 2009. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistenta na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu za rad na znanstvenoistraživačkom projektu "Ličnost roditelja i roditeljstvo tijekom tranzicije djeteta u adolescenciju” MZOS-a. Dio je istraživačkog tima na projektu "Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS)" Hrvatske zaklade za znanost čiji je voditelj dr. sc. Boris Jokić. Završila je niz edukacija, kao i drugi stupanj iz kognitivno-bihevioralne terapije. Od 2009. godine suradnica je u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta u kojem djeluje kao individualni savjetovatelj. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Čimbenici nezadovoljstva tijelom u adolescenciji" obranila je u svibnju 2015. godine. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Glavno područje njenog trenutnog znanstvenog interesa su biološki i sociokulturalni čimbenici razvoja i održavanja nezadovoljstva tijelom u adolescenciji kod djevojaka i mladića, poput dobi i vremena pubertalnog sazrijevanja te roditeljskog i vršnjačkog utjecaja, kao i spolne i dobne razlike u primjeni različitih strategija za promjenu tjelesnog izgleda. U prijašnjim se istraživanjima bavila ispitnom anksioznošću, pozitivnim i negativnim perfekcionizmom te područjima kronične boli i psihoonkologije.