Akademski stupanj
Zvanje
stručni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
po dogovoru na e-mail
Soba
Knjižnica, 5. kat, soba 5.5
Telefon
01/4092393, 099/7304525
E-mail
mglavica@ffzg.hr