Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
po dogovoru
Soba
C-306
Telefon
4092-189
E-mail
mjelic@ffzg.hr

Margareta Jelić diplomirala je 2000. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od siječnja 2001. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za socijalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Magistrirala je 2003. godine te doktorirala 2008. godine. Tijekom svog rada u Odsjeku za psihologiju aktivno je sudjelovala u provođenju više znanstvenih i stručnih projekata iz područja socijalne psihologije. Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Društva za psihološku pomoć, Hrvatske psihološke komore te IARR. Do sada je objavila preko trideset znanstvenih i stručnih radova i jedna je od urednica dviju knjiga i zbornika. Podnijela je preko pedeset priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Osim u nastavi iz područja socijalne i ekološke psihologije, angažirala se u dodatnom radu sa studentima kao suvoditeljica XV. Ljetne škole. Također je kao članica organizacijskih odbora sudjelovala je u pripremi nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Godine 2004. bila je polaznik Ljetne škole Europskog udruženja za eksperimentalnu socijalnu psihologiju. Također je završila senzibilizacijski i napredni seminar iz kriznih intervencija 2001. godine i sudjelovala u koordinaciji i provedbi kriznih intervencija u području školstva i socijalne skrbi u Hrvatskoj. Završila je stručnu izobrazbu iz područja rodnih uloga i odnosa, zatim iz obiteljske medijacije te iz metodike nastave usmjerene aktivnom učenju i razvijanju kritičkog mišljenja. Završila je i edukaciju iz geštalt psihoterapije u organizaciji IGW Instituta te od početka 2001. godine radi kao savjetovateljica u Savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Glavno područje znanstvenog interesa Margarete Jelić su međugrupni odnosi, bliski odnosi te samopoimanje i samopoštovanje.

U području grupnih i međugrupnih odnosa bavi se prvenstveno socijalno rekonstrukcijskim procesima u zajednicama pogođenima ratom uz naglasak na oblike vezanosti za naciju odnosno razvoj (etničkog) identiteta, te njihov značaj u odnosima manjine i većine.

U sklopu teme o bliskim odnosima fokusirala se na istraživanje uloge privrženosti na zadovoljstvo odnosom, te na dijadna istraživanja bračnih i općenito partnerskih odnosa.

Također se bavi istraživanjima samopoštovanja i srodnih konstrukata i njihovom ulogom u interpersonalnim odnosima, kao i u grupnom i međugrupnom kontekstu.