Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
četvrtak, 16:00 - 17:00
Soba
B-219
Telefon
01/6120-117
E-mail
virnakarlic@gmail.com

Virna Karlić rođena je u Rijeci 10. siječnja 1985. godine. Nakon završene gimnazije 2003. godine upisala je studij južnoslavenskih jezika i književnosti (srpski i makedonski jezik i književnost) te etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2008. primila je nagradu Filozofskog fakulteta u Zagrebu za izvrsnost u studiju srpskog i makedonskog jezika i književnosti. Iste je godine diplomirala te se zaposlila kao znanstvena novakinja na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti. Uz angažman na projektu "Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa" pod vodstvom dr. sc. Borislava Pavlovskog, izvodi nastavu iz srbističkih jezikoslovnih kolegija. Akademske godine 2008./2009. upisala je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2013. godine suradnica je na projektu "Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji / regionalnom kontekstu (aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga)" pod vodstvom dr. sc. Dušana Marinkovića. Sudjelovala je na petnaest domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te je objavila dvadesetak znanstvenih i stručnih radova. Godine 2014. doktorirala je na temi "Određenost i neodređenost u srpskom i hrvatskom jeziku" pod mentorstvom dr. sc. Ive Pranjkovića i dr. sc Milivoja Alanovića. Od 2017. godine je u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Zajedno sa Sanjom Šakić i Dušanom Marinkovićem uredila je zbornik radova "Tranzicija i kulturno pamćenje" (2017) te je autorica knjige "(Ne)određenost: načini i sredstva izražavanja u hrvatskom i srpskom jeziku" (2017).

Suradnica na projektima:

1. Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, br. 130-0000000-0746, voditelj: dr. sc. Borislav Pavlovski

2. Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji / regionalnom kontekstu (Aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga), br. 09.01/323, voditelj: dr. sc. Dušan Marinković