Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
četvrtak, 13 - 14 h
Soba
C002
Telefon
+385 1 4092127
E-mail
pkelemen@ffzg.hr

Rođena je 1981. godine u Varaždinu. Godine 2004. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je hrvatski jezik i književnost te etnologiju. Iste je godine upisala Poslijediplomski doktorski studij književnosti. U listopadu 2012. godine obranila je doktorski rad naslovljen "Festival i grad – kulturne politike, izvedbe i identiteti na primjeru varaždinskoga Špancirfesta". Godine 2011. upisala je Poslijediplomski doktorski studij etnologije i kulturne antropologije. Od rujna 2007. do listopada 2008. godine bila je zaposlena kao asistentica na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru. Od studenog 2008. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja - asistentica na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od prosinca 2012. godine u zvanju je više asistentice, a u veljači 2013. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija i antropologija. Od travnja 2017. godine zaposlena je u zvanju docentice. Kao znanstvena novakinja bila je zaposlena na projektu “Kulturne predstave hrvatskog prostora: postkolonijalnost i hrvatska etnologija” (voditelj dr. sc. Tomislav Pletenac, izv. prof.). Surađivala je i na projektima “Hrvatska etnografska baština u kontekstu kulturnih politika” (voditeljica dr. sc. Tihana Petrović Leš, izv. prof.), “Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca” i “Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca” (voditeljica dr. sc. Milana Černelić, red. prof.) te "Hodočašća i konstrukcija hodočasničkoga mjesta" (voditeljica dr. sc. Marijana Belaj, izv. prof.). Godine 2008. s asistentima na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru osmislila je projekt “Korčulanska moreška – kulturna baština kao simbol identiteta u turističkom kontekstu”. Bila je suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet“ (2014. – 2018. godine, voditeljica dr. sc. Jasna Čapo Žmegač, nasl. red. prof., www.citymaking.eu). Za doprinos u istraživanju u okviru projekta “Political Places in Change” (voditeljice dr. sc. Kirsti Mathiesen Hjemdahl sa Sveučilišta u Bergenu i dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, izv. prof.) 2005. godine dobila je nagradu “Franjo Marković” Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2013., zajedno s Nevenom Škrbić Alempijević, dobila je Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za knjigu "Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale" (Zagreb, 2012.). U okviru programa Erasmus ljetni semestar akad. god. 2012./2013. provela je na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, a ljetni semestar akad. god. 2013./2014. u Centru za antropološka istraživanja (Centro em Rede de Investigação em Antropologia, CRIA) u Lisabonu. Članica je Hrvatskog etnološkog društva (HED), Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) i European Asssociation of Social Anthropologists (EASA). Od 2015. godine članica je Uredništva časopisa Etnološka tribina, a od 2016. godine glavna urednica. Središte njezina znanstvenog interesa čine procesi konstrukcije baštine, antropologija festivala, antropologija turizma i suvremene migracije.

Kao znanstvena novakinja bila je zaposlena na projektu “Kulturne predstave hrvatskog prostora: postkolonijalnost i hrvatska etnologija” (voditelj dr. sc. Tomislav Pletenac, izv. prof.). Surađivala je i na projektima “Hrvatska etnografska baština u kontekstu kulturnih politika” (voditeljica dr. sc. Tihana Petrović Leš, izv. prof.), “Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca” i “Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca” (voditeljica dr. sc. Milana Černelić, red. prof.) te "Hodočašća i konstrukcija hodočasničkoga mjesta" (voditeljica dr. sc. Marijana Belaj, izv. prof.). Godine 2008. s asistentima na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru osmislila je projekt “Korčulanska moreška – kulturna baština kao simbol identiteta u turističkom kontekstu”. Bila je suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet“ (2014. – 2018. godine, voditeljica dr. sc. Jasna Čapo Žmegač, nasl. red. prof., www.citymaking.eu). Za doprinos u istraživanju u okviru projekta “Political Places in Change” (voditeljice dr. sc. Kirsti Mathiesen Hjemdahl sa Sveučilišta u Bergenu i dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, izv. prof.) 2005. godine dobila je nagradu “Franjo Marković” Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2013., zajedno s Nevenom Škrbić Alempijević, dobila je Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za knjigu "Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale" (Zagreb, 2012.).
Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=298154.