Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
ponedjeljkom od 11.30 do 12.30
Soba
B-106
Telefon
01/4092-069
E-mail
mmalnar@ffzg.hr

Rođena je 1982. godine u Postojni, Republika Slovenija. Osnovnu školu završila je u Tršću, a opću gimnaziju u Čabru. Diplomirala je na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika na kojoj je od kraja 2006. godine i zaposlena. U ožujku 2012. godine obranila je doktorsku disertaciju Fonološki opis čabarskih govora na frazeološkom korpusu, a u listopadu 2013. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. Sudjelovala je u organizaciji stručnih putovanja Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika i Odsjeka za kroatistiku. Članica je Hrvatskoga filološkoga društva. Bila je mentoricom na govorničkoj školi „Ivo Škarić“ (jednotjednom tečaju govorništva za darovite srednjoškolce).

Od 31. prosinca 2006. godine bila je uključena u projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije (voditeljica: dr. sc. Mira Menac-Mihalić, red. prof.). U sklopu projekta provodila je terenska istraživanja na području Gorskoga kotara, a dio rezultata prikupljene građe obradila je i u doktorskome radu.
U srpnju 2008. godine usavršavala se na dijalektološkoj radionici u Poljskoj, a iste je godine u okviru CEEPUS stipendije bila na usavršavanju u Ljubljani (Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani).
Posebna područja njezina stručnog i znanstvenog interesa predstavljaju kajkavski govori, posebice govori Gorskoga kotara, te frazeologija. Samostalno ili u suautorstvu objavljuje u znanstvenim časopisima te sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.