Akademski stupanj
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
četvrtak 10,30-11,30
ili prema dogovoru putem e-maila
Soba
C-307
Telefon
4092-190
E-mail
umikac@ffzg.hr

Rođena je Zagrebu te u njemu završava klasičnu gimnaziju. Nakon nje upisala je studij psihologije koji završava 2008. godine. Vježbenički staž odradila je u Centru za psihodijagnostičke instrumente Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Zagreb. Od 2009. do 2011. zaposlena je kao asistentica u nastavi na Međunarodnom sveučilištu u Dubrovniku. Nakon toga surađuje kao vanjski suradnik s Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta Zagreb, gdje se zapošljava 2012. godina kao znanstvena novakinja na projektu Mjerenje latentnih psiholoških svojstava: Dispozicije i procesi ličnosti i asistentica u nastavi na Katedri za psihometriju. Iste godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Zagreb. Od 2011. asistentica je uredničkog odbora časopisa Review of Psychology. Tijekom studija te radnog vijeka sudjelovala je na više znanstvenih skupova te nekoliko edukacija i dvije ljetne škole, najčešće u području društvene metodologije te evolucijske psihologije. Dobitnica je nagrade Bujasova zlatna psihologijska značka za osobito vrijedan diplomski rad Hrvatskog psihološkog društva.

Istraživački interesi uglavnom se kreću u području psihometrije i biološke psihologije. Tijekom studija sudjelovala je u istraživanjima koja su se uglavnom bavila povezanosti spolnih hormona s ponašanjem i temom odabira i privlačenja partnera iz evolucijske perspektive, dok su kasnija istraživanja više usmjerena na validaciju psihodijagnostičkih mjera. Trenutni projekti objedinjuju ove teme korištenjem psihometrijske teorije pri istraživanju povezanosti spolnih hormona s ponašanjem.