Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
F-105
Telefon
6060-775
E-mail
imiloglav@ffzg.hr

Ina Miloglav (rođ. Gale) rođena je 26. 11. 1973. godine u Splitu gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Na studij jednopredmetne arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje se 1992. godine. Diplomu stječe 1999. godine. obranivši temu pod naslovom „Arheološka topografija otoka Šolte“ (mentorica dr. sc. Nives Majnarić-Pandžić). Od 07. 03. 2001. – 08. 08. 2004. zaposlena je u arheološkom odjelu Gradskog muzeja Vinkovci, prvo kao vježbenik arheolog, a nakon položenog stručnog ispita (18. 06. 2002.) kao kustos. Od 1. 10. 2005. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za arheometriju i metodologiju) na projektu prof. dr. sc. Aleksandra Durmana „Vučedolska kultura na tlu Hrvatske“. Akademski stupanj doktora znanosti (grana: arheologija, polje: prapovijesna arheologija) stječe 15. veljače 2012. godine s temom „Kasna vučedolska kultura u Bosutskoj nizini na temelju keramičkih nalaza“ (mentor dr.sc. Aleksandar Durman). Od ožujka 2012. godine u suradničkom je zvanju višeg asistenta, a od 2013. u znanstvenom zvanju znanstvenog suradnika. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 01. 04. 2016. godine. U preddiplomskom studijskom programu Odsjeka za arheologiju sudjeluje od akad. godine. 2006/2007. do danas kao izvođač kolegija Dokumentiranje arheoloških nalazišta, Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije, Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe, Arheološki praktikum i Načela arheoloških istraživanja. Na diplomskom studiju izvodi kolegije Metodologija arheoloških istraživanja i Arheološki praktitkum - kvantitativna obrada podataka. Od 2005./2006. sudjeluje u Terenskoj nastavi na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije. U akad. god. 2006/2007 – 2008/2009 predaje kolegij „Metodologija arheoloških istraživanja“ na doktorskom studiju Medievistike. Od 2005. godine kao dokumentarist, zamjenik voditelja i voditelj sudjelovala je na oko 50-ak arheoloških istraživanja. Od 2010. – 2014. godine voditeljica je arheološkog istraživanja u Sisku (Sv. Kvirin). Kao suradnik i član radne skupine sudjelovala je na 12 znanstvenih projekata, izlagala je na 29 domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija, usavršavala se na 9 radionica te održala 3 pozvana predavanja na stranim Sveučilištima (Ljubljana, Beograd). Koautorica je 3 izložbe (Recikliraj ideje iz prošlosti i Povratak u prošlost – Bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj postavljene u Arheološkom muzeju u Zagrebu 2017. i 2018. te Arheološka istraživanja na nalazištu Banjače postavljena u Narodnoj knjižnici u Dugopolju 2018.). U uredištvu je časopisa Opuscula Archaeologica (od 2012.) kojeg izdaje Arheološki zavod Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te časopisa Arhaika (od 2015.) Odsjeka za arheologiju Sveučilišta u Beogradu. Od 2013. godine organizira međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry na Filozofskom fakultetu. Objavila je jednu autorsku i jednu suautorsku knjigu, 2 uredničke knjige, 6 poglavlja u knjigama te 32 znastvena, pregledna i stručna članaka. Napisala je 32 znastvena, pregledna i stručna članka, 6 poglavlja u knjigamam, tri uredničke knjige, jednu koautorsku i jednu autorsku knjigu naslova "Keramika u arheologiji - Lončarstvo vučedolske kulture na vinkovačkom području". Sudjelovala na 25 znanstvenih konferencija. Od 2008. koordinatorica je terenske nastave Odsjeka za arheologiju.

U razdoblju od 2005. suradnik je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata:
• od 2005. do 2014. godine zaposlena je na projektu MZOS-a „Vučedolska kultura na tlu Hrvatske“, voditelj dr.sc. Aleksandra Durmana
• od 2005. do 2014. suradnica je na projektu MZOS-a „Rimski vojni logori u Hrvatskoj-Tilurij“ voditeljice dr.sc. Mirjane Sanader. U sklopu istog projekta, na arheološkom lokalitetu Gardun-Tilurij sudjeluje kao dokumentarist 11 godina.
• od 2013. do 2014. suradnica je i koorganizatorica projekta „Eksperimentalnom arheologijom do tehnologije proizvodnje keramičkih posuda u prapovijesti“ zajedno s Udrugom „Centar za eksperimentalnu arheologiju“ u sklopu koje se u akad. god. 2013./2014. odvijala radionica za studente Odsjeka za arheologiju (projekt je potpomognut sredstvima MZOS u sklopu programa za popularizaciju znanosti)
• od 2014. do 2016. suradnica je na bilateralnom projektu „Lončarstvo u prapovijesnim kulturama, s naglaskom na halštatsku kulturu, na području hrvatskog i austrijskog Podunavlja“ (bilateralni projekt Hrvatska-Austrija, voditeljica s hrvatske strane dr. sc. Marta Mileusnić – Rudarsko-geološko-naftni fakultet, s austrijske Sveučilište za kulturu tla u Beču, voditeljica dr.sc. Karin Wriessnig)
• od 2014. do 2018. suradnica je na projektu HRZZ Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (RoMiCRO) (voditeljica projekta: dr.sc. Mirjana Sanader)
• 2017/2018 suradnica na projektu popularizacije znanosti MZOS-a pod nazivom Prapovijesno lončarstvo - interdisciplinarnost i eksperiment (zajedno sa Centrom za eksperimentalnu arheologiju i Institom za arheologiju)
• 2018. - 2022. suradnica na projektu HRZZ Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana Understanding Roman Borders: the Case of the Eastern Adriatic (AdriaRom) (voditeljica projekta: prof.dr.sc. Mirjane Sanader, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Sudjelovala je na 29 domaćih i stranih znanstvenih konferencija te 9 radinica. U koautorstvu bila je organizatorica sekcije na 20th European Association of Archaeologists (Istanbul, 10. - 14. 09. 2014.). te održala 3 pozvana predavanja na stranim Sveučilištima (Ljubljana, Beograd). Koautorica je 3 izložbe (Recikliraj ideje iz prošlosti i Povratak u prošlost – Bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj postavljene u Arheološkom muzeju u Zagrebu 2017. i 2018. te Arheološka istraživanja na nalazištu Banjače postavljena u Narodnoj knjižnici u Dugopolju 2018.).
Objavila je jednu autorsku i jednu suautorsku knjigu, 4 uredničke knjige, 7 poglavlja u knjigama te 32 znastvena, pregledna i stručna članaka. U uredištvu je časopisa Opuscula Archaeologica (od 2012.) kojeg izdaje Arheološki zavod Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te časopisa Arhaika (od 2015.) Odsjeka za arheologiju Sveučilišta u Beogradu. Glavna je urednica izdanja Proceedings from the conference Methodology and Archaeometry.
Organizatorica je međunarodnog znanstvenog skupa „;Methodology and Archaeometry“ koji se od 2013. održava na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/).
Članica je Hrvatskog arheološkog društva (HAD), Centra za eksperimentalnu arheologiju (CEXA) i Europske asocijacije arheologa (EAA).