Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
četvrtak 10-11 sati, po dogovoru uz najavu e-mailom
Soba
C 303
Telefon
+385 1 4092 378
E-mail
mparmac@ffzg.hr

Maja Parmač Kovačić rođena je 15.05. 1982. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Godine 2005. je diplomirala, a 2011. doktorirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. zaposlena je kao asistent, od 2011. kao viši asistent, a od 2017. kao docent na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Njeno područje rada usko je vezano uz istraživanja i nastavu iz psihologije rada. U tom području obavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te je sudjelovala na većem broju međunarodnih i domaćih skupova. Uz doktorski studij psihologije, pohađala je više stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu. Član je čelništva Sekcije za organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva, European Association of Work and Organizational Psychology te uredništva časopisa „Suvremena psihologija“.

Središnji istraživački interes Maje Parmač Kovačić je odnos karakteristika ličnosti i radnog ponašanja. U sklopu te teme bavila se usporedbom različitih metoda za mjerenje ličnosti u organizacijske svrhe te problemom lažiranja odgovora u selekcijskim situacijama.