Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
petak 12.30-13.30
Soba
F 303
Telefon
++385 1 4092310
E-mail
sroic@ffzg.hr

Diplomirala talijanistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala i doktorirala na istom fakultetu, redovna profesorica u trajnom zvanju (od 2005.) i predstojnica Katedre za talijansku književnost u Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavala na Sveučilištima u "La Sapienza" u Rimu, Torinu, Napulju, Trstu, Bologni, Pescari-Chietiju, Bariju, Berlinu, Ljubljani, Varšavi i Zadru. Predavala i istraživala na Freie Universität u Berlinu u akad. godinama 1991/2. i 1995. kao stipendist zaklade Alexander von Humboldt iz Bonna. Sudjelovala na kongresima u Hrvatskoj, Italiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Švicarskoj, Njemačkoj, Španjolskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Poljskoj, SAD i Indiji. Talijanski institut za kulturu u Zagrebu dodijelio joj je 1999. godine godišnju nagradu za talijanistiku, a 2007. Predsjednik Talijanske Republike dodijelio joj je odličje “Stella della solidarietà” za zasluge u kulturi. Objavila knjige: Giambattista Vico. Književnost, retorika, poetika, Zagreb 1990., Filozof u zrcalu, Zagreb 1996.; Stranci, Zagreb 2006. Istočno i zapadno od Trsta, Zagreb 2013; uredila više talijanističkih i komparatističkih zbornika, objavila preko stotinu radova u domaćim i stranim publikacijama iz oblasti talijanske književnosti 16.,18., 19. i 20. stoljeća i komparatistike. Od 2002. je bila voditeljica znanstvenog projekta «Hrvatsko-talijanski književni odnosi», a od 2006. do 2014. projekta “Hrvatsko-talijanski kulturni odnosi”. Surađuje na evropskim i talijanskim međunarodnim projektima.

Objavila knjige: Giambattista Vico. Književnost, retorika, poetika, Zagreb 1990., Filozof u zrcalu, Zagreb 1996.; Stranci, Zagreb 2006. Istočno i zapadno od Trsta, Zagreb 2013; uredila više talijanističkih i komparatističkih zbornika, objavila preko stotinu radova u domaćim i stranim publikacijama iz oblasti talijanske književnosti 16.,18., 19. i 20. stoljeća i komparatistike.


Od 2002. je bila voditeljica znanstvenog projekta «Hrvatsko-talijanski književni odnosi», a od 2006. do 2014. projekta “Hrvatsko-talijanski kulturni odnosi”. Surađuje na evropskim i talijanskim međunarodnim projektima.