Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
četvrtkom i petkom 8:30 - 9:30
Soba
C-002 ili C-025 (uredi su jedan preko puta drugog)
Telefon
01/4092-127, 01/4092 205
E-mail
trubic@ffzg.hr

Tihana Rubić rođena je 1978. godine u Zagrebu. Diplomski rad je obranila 2004. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, završivši dvopredmetni studij etnologije i kulturne antropologije te povijesti umjetnosti. Doktorski studij etnologije i kulturne antropologije završila je također na Filozofskom fakultetu, obranivši 2012. godine doktorski rad po naslovom: Etnološko istraživanje obitelj i inezaposlenosti: Individualne i obiteljske strategije preživljavanja od devedesetih godina 20. stoljeća u Hrvatskoj, pod mentorstvom dr. sc. Jasne Čapo Žmegač, nasl. prof. Tijekom poslijediplomskoga studija bila je istraživačica na znanstvenom projektu Šestog okvirnog programa Europske unije „Kinship and Social Security – KASS“. Od 2007. do 2008. bila je zaposlena u Institutu za etnologiju i kulturnu antropologiju kao znanstvena novakinja, a od kraja 2008. godine kao znanstvena novakinja/ asistentica pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2013. godine je u znanstvenom zvanju znanstvene suradnice. Za usavršavanje je koristila stipendiju za tromjesečni studijski boravak na Max Planck Institutu za socijalnu antropologiju u Halle/Saale u Njemačkoj te za jednomjesečni boravak na Sveučilištu u Prištini, kao i financijsku potporu Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu za jednomjesečni boravak u Firenzi. Članica je Uredništva znanstvenoga časopisa Studia ethnologica Croatica, članica Povjerenstva za izradu strategije Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju te dobitnica dviju nagrada: Godišnje nagrade Hrvatskog etnološkog društva, za znanstveni i nastavni doprinos (2009.) te Povelje Grada Senja (2012.) za znanstvenoistraživački rad. Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju sudjeluje u nastavi unazad pet godina. Uvela je izborni kolegij Antropologija obitelji i srodstva koji kontinuirano samostalno izvodi. Za novi program Studija predložila je dva nova izborna kolegija. Istraživala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima od kojih su dva financirana sredstvima Europske Unije. Izlagala je na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te dodatno bila suorganizatorica njih desetak. Autorica je znanstvenih i stručnih radova (u časkopisima a1 i a2, na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku) te suurednica šest objavljenih zbornika radova te triju zbornika radova u pripremi. Osim prijašnjih i/ili aktualnih članstava u međunarodnim stručnim udruženjima (ICTM, EASA, SIEF, InASEA) dugogodišnja je članica Hrvatskog etnološkog društva (HED) u okviru kojega je bila članica Upravnog i Nadzornog odbora, suorganizatorica ljetnih škola, članica organizacijskog odbora Godišnjega skupa, članica organizacijskog odbora više tematskih skupova, suurednica spomenice Društva, urednica glasila Društva, voditeljica Kluba te inicijatorica i suurednica elektroničke biblioteke.

Sudjelovanje u znanstvenim projektima:

Od 2014. – 2018.
suradnica je znanstvenoga projekta City-making: Space, Culture and Identity, Hrvatske zaklade za znanost, voditeljice: dr. sc. Jasne Čapo, nasl. prof.

Od 2012. – 2014.
suradnica je EU IPA znanstvenog projekta Sveučilišta u Zagrebu "Jankovic Castle: Historic Site, Generating Sustainable Developement of the Ravni Kotari Region, voditelja prof. dr. sc. Drage Roksandića.

Od 2008. –
uključena kao Active Member u „EasrBordNet – COST Network“ - međunarodnu mrežu europskih projekata

Od 2008. – 2012.
sudjeluje u međunarodnom znanstvenom projektu Kinship and Social Security in Kosovo in European Perspective (Sveučilište u Grazu, Centar za istraživanje povijesti jugoistočne Europe i Sveučilište u Prištini)

Od 2008. – 2009.
sudjeluje u bilateralnom istraživačkom projektu o tradicijskoj i suvremenoj kulturi Hrvata u Boki kotorskoj (Crna Gora).

Od 2008. – 2012.
sudjeluje kao znanstvena novakinja/asistentica u znanstvenom projektu MZOS-a, pod nazivom Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca (130-0000000-3479), voditeljice prof. dr. sc. Milane Černelić

Od 2008. – 2009.
sudjeluje kao istraživačica-suradnica na znanstvenom projektu Social capital in the transition of European societies (potprojekt: Strategies for handling precarious circumstances), u organizaciji Thünen-Instituta, Njemačka. Istraživanja su provedena u Novoj Gradiški.

2007. – 2008.
sudjeluje u znanstvenom projektu MZOS-a, pod nazivom Suvremeni kulturni tijekovi i oblikovanje zajednica i identiteta (189-1890668-0662), voditeljice nasl. prof. dr. sc. Jasne Čapo Žmegač.

2006. – 2008.
sudjeluje kao vanjska suradnica u znanstvenom projektu MZOS-a, pod nazivom Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca (130-0000000-3479), voditeljice prof. dr. sc. Milane Černelić

2005 – 2006.
suradnica je dvaju međunarodnih projekata: međunarodni interdisciplinarni znanstveni projekt u okviru Šestog okvirnog programa Europske unije (6FP) – Kinship and Social Security (KASS) (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Salle, Germany i Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb); i međunarodni znanstveni projekt Political Places in Change: Kumrovec case (Department of Cultural Studies and Art History, University, Bergen, Norveška i Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

2004. – 2007.
suradnica je domaćega znanstvenog projekta Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca (0130422), voditeljice dr. sc. Milane Černelić

2002.
suradnica je međunarodnog znanstvenog projekta Respecting diversity – Poštivanje različitosti (Centar za istraživanje muzike Balkana, Beograd).

Sudjelovanje na međunarodnim i domaćim skupovima:

U više je navrata predstavljala teze proizašle iz doktorskog rada i istraživanja.. S temom doktorske disertacije i nizom drugih istraživačkih tema, sudjelovala je dosad na 18 znanstvenih skupova i samostalnih izlaganja, od kojih su svi međunarodni, a dva su pozvana (Sarajevo, Tutzing).