Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
utorak 12.30-14.00 h
Soba
C005
Telefon
+385(0)14092253
E-mail
nskrbic@ffzg.hr

Rođena je 2. svibnja 1976. godine u Supetru na Braču. Dodiplomski studij etnologije te engleskog jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 13. srpnja 1999. godine. Nakon diplomiranja radila je kao kustos u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu. Od 2001. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja u Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Nastavu pri Odsjeku izvodi od akademske godine 2004./5. Doktorsku disertaciju pod naslovom Analogne pojave u hrvatskim pokladnim i svadbenim običajima obranila je 6. veljače 2006. godine. Godinu kasnije stekla je zvanje docenta. Dosad je bila uključena kao istraživačica u tri znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Također je sudjelovala u međunarodnom projektu Politics and Poetics of Place: the Actualization of Myth, Memory and Monuments in the Modern Context, vođenom pri Sveučilištima u Bergenu i Lundu; suvoditeljica je njegove istraživačke dionice Political Places in Change: the Case of Kumrovec. Koordinatorica je suradnje sa Sveučilištem u Bergenu. U dva joj je navrata dodijeljena istraživačka stipendija spomenutoga Sveučilišta: 2005. godine provela je projekt National Celebrations as Expressions of Social Memory, a 2012. godine radila je u okviru istraživačke grupe Place – Region – Identity. Tijekom studijskih boravaka u Bergenu održala je i niz predavanja pri Odsjeku za arheologiju, povijest, kulturne i religijske studije. Također, od 2007. do 2010. godine bila je članica HESP ReSET projekta Cultures of Memory and Emancipatory Politics: Past and Communality in the Post-Yugoslav Spaces, koji je vođen pri Sveučilištu u Tuzli. Trenutno sudjeluje u istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet“. Od 2008. do 2010. godine bila je voditeljica Poslijediplomskoga doktorskog studija etnologije i kulturne antropologije. U razdoblju od 2013. do 2015. godine obavljala je dužnost pročelnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju. Sudjelovala je u radu Uredništva znanstvenoga časopisa Studia ethnologica Croatica u razdoblju od 2007. do 2015. godine. Dobitnica je Godišnje nagrade HED-a “Milovan Gavazzi” u kategoriji znanstveni i nastavni rad za 2006. godinu. Godine 2013., zajedno s dr. sc. Petrom Kelemen, dobila je Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za knjigu “Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale” (Zagreb, 2012.). Tijekom 2015. godine dodijeljena su joj dva posebna priznanja radi doprinosa vidljivosti struke i Filozofskog fakulteta organizacijom kongresa Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista: jedno je priznanje Filozofskog fakulteta, a drugo Hrvatskog etnološkog društva. Članica je upravnih i nadzornih odbora više strukovnih i kulturnih udruženja. Od 2016. godine obnaša dužnost predsjednice Upravnog vijeća Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Godine 2017. izabrana je za predsjednicu Međunarodne udruge etnologa i folklorista (SIEF). Glavna područja njezina znanstvenog interesa su: antropologija društvenog sjećanja, antropologija mjesta i prostora, konstrukcija kulturnih regija, studije otoka, studije izvedbe, studije karnevala, festivala i drugih javnih događanja.

Dosad je bila uključena kao istraživačica u tri znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Također je sudjelovala u međunarodnom projektu Politics and Poetics of Place: the Actualization of Myth, Memory and Monuments in the Modern Context, vođenom pri Sveučilištima u Bergenu i Lundu; suvoditeljica je njegove istraživačke dionice Political Places in Change: the Case of Kumrovec. U dva joj je navrata dodijeljena istraživačka stipendija Sveučilišta u Bergenu: 2005. godine provela je projekt National Celebrations as Expressions of Social Memory, a 2012. godine radila je u okviru istraživačke grupe Place – Region – Identity. Od 2007. do 2010. godine bila je članica HESP ReSET projekta Cultures of Memory and Emancipatory Politics: Past and Communality in the Post-Yugoslav Spaces, koji je vođen pri Sveučilištu u Tuzli. U razdoblju od 2017. do 2015. godine bila je članica Uredništva znanstvenoga časopisa Studia ethnologica Croatica. Dobitnica je Godišnje nagrade Hrvatskoga etnološkog društva “Milovan Gavazzi” u kategoriji znanstveni i nastavni rad za 2006. godinu. Godine 2013., zajedno s dr. sc. Petrom Kelemen, dobila je Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za knjigu “Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale” (Zagreb, 2012.). Od 1. 10. 2014. godine angažirana je kao istraživačica na projektu "Stvaranje grada: prostor, kultura i identite", koji financira Hrvatska zaklada za znanost.
Suautorica je dviju znanstvenih knjiga: Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale (s P. Kelemen, 2012) i Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji (sa S. Potkonjak i T. Rubić, 2016); suurednica je šest uredničkih knjiga i zbornika radova, samostalno ili u suautorstvu objavila je preko četrdeset znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova, od kojih je većina objavljena u časopisima na međunarodnoj razini.