Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
po dogovoru mailom
Soba
C-317
Telefon
4092199
E-mail
mirjana.tonkovic@ffzg.hr

Mirjana Tonković je diplomirala psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1999. godine s temom Raspoloženje kao determinanta promjene stava. Nakon završenog studija radi u Podravci i VIPnetu kao istraživač tržišta. Od 2003. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Magistrirala je 2007. godine s temom Kognitivna obrada i heterogenost izvora poruke kao odrednice manjinskog i većinskog utjecaja . Doktorirala je 2011. godine s temom Riječi u prostoru: mentalna reprezentacija apstraktnih i konkretnih pojmova. Mirjana Tonković sudjeluje u nastavi iz kolegija Psihologija jezika, Psihologijski praktikum 2 i 3, Statistika u psihologiji 1 i 2. U zvanje docenta izabrana je 2015. godine.

Istraživački projekti financirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske:

2003.-2006. - Psihosocijalni aspekti socijalne rekonstrukcije zajednica– voditelj projekta prof. dr. sc. Dean Ajduković

2006. – 2013. Integracija informacija kao osnova cjelovitog doživljavanja – voditelj prof. dr. sc. Dragutin Ivanec.

Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost:

2014. - 2017. Repozitorij metafora hrvatskoga jezika - voditeljica projekta dr. sc. Kristina Štrkalj Despot

Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost:

2017. - 2021. Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture - voditeljica projekta prof. dr. sc. Anita Peti Stantić