Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Petkom 11:00-12:00
Soba
B 319
Telefon
01 4092 098
E-mail
anvidovi@ffzg.hr

Ana Vidović Zorić rođena je u 1981. u Sisku, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2006.godine hrvatski jezik i književnost te fonetiku. Završila je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike, obranom doktorske disertacije pod nazivom Govorne pogreške u fonološkom kodiranju i fonetskoj izvedbi. Od 2006. do 2008. radila je kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti u Srednjoj školi Petrinja. Vodila je i tečajeve iz govorništva u sklopu Govorničke škole Ivo Škarić, u organizaciji Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva. Od 1. travnja 2008. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za fonetiku, u suradničkom zvanju asistentice za rad na znanstvenoistraživačkom projektu Proizvodnja i percepcija govora, na kojemu je sudjelovala u prikupljanju korpusa govornih pogrešaka. Od veljače 2017. godine kao istraživačica sudjeluje u projektu Hrvatske zaklade za znanost "Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje". Na Odsjeku za fonetiku sudjelovala je u izvođenju nastave iz predmeta Artikulacijska fonetika, Opća fonetika, Fonetska transkripcija i Neurofonetika, a na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu izvodila je vježbe iz predmeta Fonetika. Izvršna je tajnica časopisa za fonetiku Govor / Speech. Od 2012. do 2016. bila je članica Predsjedništva Odjela za fonetiku Hrvatskog filološkog društva. Dosad je objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova i dva poglavlja u knjizi, te redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Ana Vidović Zorić je od 2008. sudjelovala u projektu MZOŠ-a Proizvodnja i percepcija govora (voditelji: dr. sc. Damir Horga, dr. sc. Juraj Bakran i dr. sc. Marko Liker), u okviru kojeg je prikupljala i analizirala govorne pogreške u hrvatskome jeziku. Od veljače 2017. sudjeluje u znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ-a Koartikulacija u hrvatskome govoru: instrumentalno istraživanje (voditelj: dr. sc. Marko Liker).

Znanstveni interesi: artikulacijska fonetika, neurofonetika, psiholingvistika

Popis radova u hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306656