Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
četvrtkom 15-16h i prema dogovoru putem e-maila
Soba
C-311
Telefon
01-4092-194
E-mail
tvukasov@ffzg.hr

Tena Vukasović Hlupić rođena je 1984. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij psihologije upisala je 2003. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirala 2008. godine završnim radom pod naslovom Obiteljska studija: Razina mjerenja ličnosti i procjena gornje granice heritabilnosti. U akademskoj godini 2008./2009. upisala je poslijediplomski doktorski studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 2013. godine doktorirala je završnim radom pod naslovom Meta-analiza istraživanja genetskoga i okolinskoga doprinosa individualnim razlikama u ličnosti. U zvanje višeg asistenta izabrana je 2014. godine, u zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologija 2015. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2017. godine. Po završetku diplomskog studija zaposlila se kao znanstvena novakinja na projektu i asistentica u nastavi na Katedri za opću psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kao znanstvena novakinja bija je uključena u rad na projektu Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti te je kao asistentica u nastavi pomagala u izvođenju nastave, provođenju ispita i administrativnim poslovima vezanim uz nastavu. U okviru nastavne djelatnosti samostalno izvodi nastavu na obaveznom kolegiju preddiplomskog studija psihologije Emocije i motivacija (predavanja i seminari), sudjeluje u održavanju nastave iz obaveznog kolegija Psihologija ličnosti (seminari) te samostalno izvodi kolegij Meta-analiza na poslijediplomskom doktorskom studiju psihologije. Službenim studentskim evaluacijama provedenima od strane Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu njezin nastavni rad redovito je procijenjen najvišim ocjenama. Pod njezinim mentorstvom izrađeno je i obranjeno 19 diplomskih radova na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Njezin dosadašnji znanstveno-istraživački rad rezultirao je s ukupno 13 znanstvenih radova, koji su na dan 1. veljače 2019. godine citirani 88 puta (Web of Science Citation Report), 108 puta (Scopus), 131 puta (ResearchGate), 218 puta (GoogleScholar). U okviru stručne djelatnosti sudjeluje u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu provodeći individualna savjetovanja te je aktivno sudjelovala u organizaciji i programu PsihoFesta, a kao jedna od urednica i autorica sudjelovala je u izradi e-knjige stručnih radova PsihoFESTologija: ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (2015), nastaloj povodom 3. PsihoFesta.

U svom istraživačkom radu Tena Vukasović Hlupić surađivala je na nekoliko domaćih znanstvenih projekata koji su se bavili istraživanjem genetskih i okolinskih doprinosa individualnim razlikama. Raditi je započela u okviru MZOS projekta Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti voditelja prof. dr. sc. Denisa Bratka. Također je bila suradnica na tri potpore Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti i zadovoljstva životom koje je vodio prof. dr. sc. Denis Bratko.

Njezin dosadašnji znanstveno-istraživački rad rezultirao je s ukupno 13 znanstvenih radova, koji su na dan 1. veljače 2019. godine citirani 88 puta (Web of Science Citation Report), 108 puta (Scopus), 131 puta (ResearchGate), 218 puta (GoogleScholar). Svi radovi pripadaju u kategoriju a1 (radovi u međunarodno priznatim ili s njima izjednačenim publikacijama). Posebno važan znanstveni doprinos predstavlja rad objavljen u jednom od vodećih svjetskih psihologijskih znanstvenih časopisa Psychological Bulletin s 5-godišnjim faktorom odjeka (eng. 5-year Impact Factor) od 21.97. Valja istaknuti da je još dva rada objavila u međunarodnim znanstvenim časopisima s 5-godišnjim faktorom odjeka većim od 3.60, da je svih devet objavljenih radova objavljeno u različitim časopisima, te da su četiri rada objavljena na hrvatskom, a pet na engleskom jeziku. Uz znanstvene radove, ujedno je i suurednica znanstvene monografije proizašle iz 20. Ljetne psihologijske škole, a čiji su autori studenti. Podnijela je više od 30 priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te je recenzentica više domaćih i stranih znanstvenih časopisa.


1. Kvalifikacijski radovi
1.1. Vukasović, T. (2008). Obiteljska studija: razina mjerenja ličnosti i procjena gornje granice heritabilnosti. Neobjavljeni diplomski rad. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
1.2. Vukasović, T. (2013). Meta-analiza istraživanja genetskoga i okolinskoga doprinosa individualnim razlikama u ličnosti. Neobjavljena doktorska disertacija. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

2. Znanstveni radovi
2.1. Štulhofer, A., Vukasović, T., Perišić, K., Sušac N., Marjanović, B. i Bauer, M. (2005). Internet i seksualna kompulzivnost. Socijalna psihijatrija, 33(4), 190-200.
2.2. Vukasović, T., Bratko D. i Butković, A. (2009). Od specifičnih reakcija do agregiranih dimenzija ličnosti: procjena gornje granice heritabilnosti u funkciji širine konstrukta. Suvremena psihologija, 12(2), 323-339.
2.3. Vukasović, T., Bratko D. i Butković, A. (2012). Genetski doprinos individualnim razlikama u subjektivnoj dobrobiti: meta-analiza. Društvena istraživanja, 21(1), 1-17.
doi:10.5559/di.21.1.01
2.4. Bratko D., Butković, A., Vukasović, T., Chamorro-Premuzic, T. i von Stumm, S. (2012). Cognitive ability, self-assessed intelligence and personality: Common genetic
but independent environment alaetiologies. Intelligence, 40, 91-99. doi:10.1016/j.intell.2012.02.001
2.5. Bratko D., Butković, A., Vukasović, T., Keresteš, G. i Brković, I. (2014). Personality resemblance between parents and offspring: study of five factors across four
samples and questionnaires. Journal of Child and Family Studies, 23(1), 95-104. doi:10.1007/s10826-012-9695-9
2.6. Butković, A., Vukasović, T. i Bratko D. (2014). Sleep duration and personality in Croatian twins. Journal of Sleep Research, 23(2), 153-158. doi: 10.1111/jsr.12101
2.7. Vukasović, T. i Bratko D. (2015). Heritability of personality: a meta-analysis of behavior genetic studies. Psychological Bulletin, 141(4), 769-785. doi: 10.1037/bul0000017
2.8. Juzbašić, M. i Vukasović Hlupić, T. (2015). Osobine ličnosti i motivi za volontiranje. Psihologijske teme, 24(2), 279-304.
2.9. Butković, A., Vukasović Hlupić, T. i Bratko D. (2017). Physical activity and personality: A behaviour genetic analysis. Psychology of Sport & Exercise, 30, 128-134. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.02.00
2.10. Bratko D., Butković, A. i Vukasović Hlupić, T. (2017). Heritability of personality. Psihologijske teme, 26(1), 1-24.
2.11. Butković, A., Vukasović Hlupić, T. i Bratko D. (2017). Physical activity and personality : A behaviour genetic analysis. Psychology of sport and exercise, 30, 128-134.
2.12. Mutak, A. i Vukasović Hlupić, T. (2018). Exogeneity of the circaseptan mood rhythm and its relation to the working week. Review of psychology, 24(1-2), 15-28.
2.13. Butković, A., Tomas, J., Vukasović Hlupić, T., Španić, A. M. i Bratko, D. (u tisku). Emerging adults vs. middle-aged adults: do they differ in psychological needs, self-esteem and life satisfaction. Journal of Happiness Studies.

3. Stručni radovi
3.1. Vukasović, T., Butković, A. i Bratko, D. (2015). Geni + okolina = ljudi. Genetski i okolinski doprinosi individualnim razlikama. U M. Tonković Grabovac, U. Mikac i T. Vukasović Hlupić (Ur.), PsihoFESTologija: ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (str. 31. - 35). Zagreb: FF Press.

4. Uredništvo zbornika i knjiga
4.1. Ličnost i glazbene preferencije (2011). A. Butković, T. Vukasović i D. Bratko (Ur.). Zagreb: FF Press (monografija).
4.2. 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Knjiga sažetaka (2011). D. Čorkalo Biruški i T. Vukasović (Ur.). Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu - Odsjek za psihologiju i Hrvatsko psihološko društvo (zbornik).
4.3. PsihoFESTologija: ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (2015). M. Tonković Grabovac, U. Mikac i T. Vukasović Hlupić (Ur.). Zagreb: FF Press.