Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
Konzultacije
utorkom 12.30-14.00
Soba
B-023
Telefon
+385 1 6120065
E-mail
kkatavic@ffzg.hr

Rođena 1991. godine u Sarajevu. Osnovnu školu pohađala u Freiburgu (Njemačka) i Fojnici (BiH). Opću gimnaziju pohađala u Sesvetama. Diplomirala je 2015. g. germanistiku i indologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu interdisciplinarnim diplomskim radom pod naslovom „Područja istraživanja i obrazovna težišta studija indologije u Njemačkoj“ („Forschungsgebiete und Bildungsschwerpunkte der deutschen Indologie“). Sudjelovala na 7. Srednjoeuropskoj konferenciji studenata indologije (MESIC 7) sa izlaganjem „Hindi and Urdu – Short Comparison“ te radionicom „Dictionary Compilation Using the TLex Software“. Zajedno s akademikom Mislavom Ježićem izlagala 2015. godine na znanstvenom skupu „Položaj Roma u Republici Hrvatskoj: Jezik, kultura i književnost“ u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti s referatom „Sanskrtski i prakrtski korijeni romskoga“. Od 2012. radi na prvom hindsko-hrvatskom rječniku zajedno s indijskim lektorom dr.sc. Bharatom Singhom i mr.sc. Krešimirom Krnicem. Od 2016. godine zaposlena kao asistentica na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije, gdje sudjeluje u izvedbi prijevodnih sanskrtskih i hindskih seminara.