Naziv
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117453
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studenta s razvitkom klasične grčke arheologije, njezinim metodama i najnovijim spoznajama, kao i temama koje su predmeti znanstvenih istraživanja.
Sadržaj
 1. 1. Općenito o Podzemlju, percepcija ovog i Onog svijeta.
 2. . Ulazi u Podzemlje, podzemne rijeke
 3. Podzemne rijeke, raslinje u Podzemlju
 4. Podzemno drveće, Elizij, Tartar
 5. Opisi Podzemlja u raznim izvorima; kojim putem duša mora ići...
 6. Opisi Podzemlja; podzemna božanstva: vladari kod Grka, vladari kod Etruščana
 7. Vladari kod Etruščana i Rimljana; suci; podanici, izvršioci, čuvari, Haron
 8. Haron, Charun, podzemni demoni
 9. Podzemni demoni u etruščanskoj tradiciji; putnici u Podzemlje - Katabaze
 10. Sibila iz Kume i oni koje je ona vodila
 11. Ikonografija Hada
 12. Grobovi i tumuli i vjerovanja povezana s njima
 13. Usporedbe s neklasičnom tradicijom
 14. Kasnoantičke teorije o svijetu mrtvih
 15. Gost predavač: Orfej i Euridika na filmu.

Ishodi učenja
 1. izdvojiti i prikazati najnovije znanstvene spoznaje iz određenog područja klasične arheologije
 2. upoznati studente sa znanstvenim pristupom pojedinim temama iz klasične arheologije
 3. omogućiti i razviti kod studenta kritički osvrt na postojeće spoznaje klasične arheologije
 4. povezati i integrirati već stečena znanja sa spoznajama dobivenim preispitivanjem i samovrednovanjem
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
PIsmeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. John M. Camp, The Archaeology of Athens, Yale University Press, New Haven & London, 2002
 2. Hilary J. Deighton, A Day in the Life of Ancient Athens, Bristol Classical Press, 1995.
Dopunska literatura
 1. Marina Milićević Bradač, Stara Grčka: Grci na Crnome moru, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 2. Valerio M. Manfredi, I Greci in Occidente, Oscar Mondadori, Milano 1996.
 3. John Boardman, Jasper Griffin & Oswyn Murray, The Oxford History of the Classical World, Oxford University Press, 1986. dio prvi – Grčka.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar