Naziv
Filozofija u Italiji
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
131892
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
1. Upoznavanje studenata s djelom najznačajnijih talijanskih mislilaca. 2. Razumijevanje bitnih karakteristika epoha u kojima su stvarali 3. Mogućnost povezivanja književnih poetika pojedinih razdoblja s dominantnim filozofskim strujanjima tog vremena. 4. Usvajanje osnovne filozofijske terminologije.
Sadržaj
 1. 1. Uvod i dogovor o izvođenju kolegija
 2. 2. Srednjovjekovlje, skolastika, Dante
 3. 3. Humanizam (L.Valla, M.Ficino,G. Pico della Mirandola)
 4. 4. N.Machiavelli i renesansa
 5. 5. T.Campanella i utopizam
 6. 6. G. Bruno – beskonačno mnoštvo svjetova
 7. 7. G. Vico i filozofija povijesti
 8. 8. G.Leopardi, pesimizam i romantizam
 9. 9. B. Croce, Estetika
 10. 10. Desna politička misao – V.Pareto, G. Mosca, G.Gentile, J. Evola
 11. 11. A. Gramsci i marksizam u Italiji
 12. 12. U.Eco i semiotika
 13. 13. G.Vattimo, slaba misao i postmoderna
 14. 14. G. Agamben – Homo sacer
 15. 15. Završno predavanje i dogovor o ispitima

Ishodi učenja
 1. Studenti će se uvesti u djelo najvažnijih talijanskih filozofa, ali i u širi kontekst epoha u kojima su živjeli i stvarali. Time će se dublje i detaljnije upoznati s talijanskom poviješću, kulturom, umjetnošću s posebnim naglaskom na književnosti
Metode podučavanja
predavanja, aktivno sudjelovanje studenata u zajedničkim seminarskim čitanjima uz korištenje sekundarne literature, pisanje seminarskog rada
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Obvezna literatura: - Čitanka iz kolegija „Filozofija u Italiji“ s odabranim tekstovima autora koji će se obrađivati u sklopu kolegija - Roberto Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualita' della filosofia italiana, Torino, Einaudi, 2010 - Eugenio Garin, Storia della filosofia italiana, vol.I-III, Torino, Einaudi, 1966 - S.Guglielmino/H.Grosser, Il sistema letterario, guida alla storia letteraria e all'analisti testuale, vol. I-V, Principato, Milano, 1994. (odabrani tekstovi) Izborna literatura (minimalno pet knjiga): D. Alighieri, Convivio G. Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate N. Macchiavelli, Il Principe T. Campanella, La Citta' del sole G. Bruno (izbor) G.B. Vico, La scienza nuova (izbor) G. Leopardi, Pensieri; Operette morali B. Croce, Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale : teoria e storia G. Gentile, Fascismo e cultura, Treves, Milano, 1928 A. Gramsci, Antologia degli scritti, I-Ii, a cura di C.Salinari/M. Spinella, Editori Riuniti, Roma, 1963 U. Eco, Trattato di semiotica generale,. Bompiani, Milano 1975 G. Vattimo, La fine della modernita', Garzanti, Milano, 1999 (3. ed) G. Agamben, Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino, 1995
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar