Naziv
Francuska književnost 18. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
66353
Semestri izvođenja
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura