Naziv
Francuska književnost 21. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
125537
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Razvijanje književnoteorijske, književnoanalitičke i jezične kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Uvod: francuska književnost na pragu stoljeća: tragovi i smjernice.
 2. Uvod: francuska književnost na pragu stoljeća: tragovi i smjernice.
 3. Jean-Philippe Toussaint : La Télévision. Analiza prema metodama opisanim u Sadržaju kolegija (isto se odnosi na sve dolje navedene autore)
 4. Jean-Philippe Toussaint : Fuir / Faire l’amour
 5. Eric Chevillard : Le vaillant petit tailleur
 6. Eric Chevillard : Démolir Nisard
 7. Lydie Salvayre : Portrait de l’écrivain en animal domestique
 8. Philippe Delerm : La première gorgée de bierre et autres plaisirs minuscules
 9. Olivier Adam : Passer l’hiver
 10. Olivier Adam : A l’abri de rien
 11. Michel Houellebecq : La possibilité d’une île
 12. Michel Houellebecq : La carte et le territoire
 13. Régis Jauffret : Univers, Univers
 14. Régis Jauffret : Microfictions
 15. Antoine Volodine : Des anges mineurs

Ishodi učenja
 1. 1. Demonstrirati povećanu jezičnu kompetenciju, odnosno vještinu pismenog i usmenog izražavanja na francuskom, s obzirom na specifičnosti književnog, kritičkog i teorijskog diskursa
 2. 2. Analizirati i komentirati različite prozne koncepcije, umjetničke pretenzije, poetička i ideološka usmjerenja autora reprezentativnih za francusku i frankofone književnosti na početku 21. stoljeća
 3. 3. Identificirati kulturološke, svjetonazorske i stilske poveznice među suvremenim francuskim autorima, odnosno specifično francuska obilježja u kontekstu današnje svjetske proze
 4. 4. Utvrđivati intelektualne i umjetničke izvore relevantnih pisaca, njihov odnos prema književnoj tradiciji i prema društvenom kontekstu, specifičnost njihova autorskog glasa
 5. 5. Uspoređivati i komentirati ideološke zasade, kompozicijske i pripovjedne strategije, temeljne motive, stilske odabire te recepcijske dosege pojedinih djela
 6. 6. Interaktivno tj. dijaloški izlagati, integrirajući dobivene komentare u pripremljeni materijal
Metode podučavanja
Izlaganje Diskusija Studenstke prezentacije - seminarski rad
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Izabrani odlomci autora navedenih u rasporedu rada.
Dopunska literatura
 1. Thierry Guichard, Christine Jérusalem, Boniface Mongo-Mboussa i Delphine Peras, Le roman français contemporain, Culturesfrance, 2007
 2. Bruno Blanckeman, Aline Mura-Brunel, Marc Dambre: Le roman français au tournant du XXIème siècle, Presses Sorbonne Nouvelle, 2006
 3. Pierre Jourde: La littérature sans estomac, L'Esprit des peninsules, 2002

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 14. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 16. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 17. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar