Naziv
Glotodidaktika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125577
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Ovladavanje temeljnim znanjima, vještinama i stavovima iz područja glotodidaktike i načinima njihove primjene u nastavi.
Sadržaj
 1. Terminologia: prima, seconda lingua, lingua straniera ; glottodidattica, approccio, metodo, tecnica; rapporto glottodidattica ed altre discipline
 2. I principali approcci e metodi del XX secolo
 3. I principali approcci e metodi del XX secolo
 4. Cultura e civilità, l'interculturalità
 5. Curricolo, sillabo, programma, analisi dei bisogni
 6. Abilità linguistiche- sviluppo delle abilità ricettive
 7. Abilità linguistiche- sviluppo delle abilità produttive
 8. Insegnamento precoce – dai 3 ai 10 anni
 9. Insegnamento agli adolescenti
 10. Insegnamento agli adulti
 11. Manuali per l'insegnamento dell'italiano, criteri di valutazioni
 12. Seminarski radovi
 13. Seminarski radovi
 14. Seminarski radovi
 15. Seminarski radovi

Ishodi učenja
 1. definirati glotodidaktiku kao interdisciplinarnu znanstvenu disciplinu
 2. opisati i usporediti metode učenja i poučavanja stranih jezika kroz povijest
 3. definirati ključne pojmove na kojima se temelji suvremena nastava stranih jezika
 4. objasniti načine poučavanja jezičnih znanja i receptivnih i produktivnih jezičnih vješti
 5. objasniti odnos jezika i kulture te definirati pojam interkulturalnosti i načine njena kontrastivnog poučavanja
Metode podučavanja
Predavanja, video, grupne diskusije. Seminarski zadaci problemskog tipa.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje izlaganja seminarskih radova prema unaprijed utvrđenim kriterijima dostupnim na Omegi. Povratna informacija o izlaganju seminarskih radova od strane kolega. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Balboni. P. (2005). Le sfide di Babele, UTET, Torino
 2. Manuale di didattica dell'italiano L2 (2009). (a c. di Diadori P., Palermo M., Troncarelli, D.) Perugia: Guerra.
 3. Insegnare italiano a stranieri (2012). (a c. di Diadori P.). Firenze: Le Monnier
 4. Diadori, P.A. ( a cura di) (2007) Insegnare italiano a stranieri, Le Monnier, Firenze
Dopunska literatura
 1. Consiglio d'Europa (2002). Quadro comune europe odi riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione. Oxford: La Nuova Italia
 2. Vilke Prebeg, M. (1977). Uvod u glotodidaktiku. Školska knjiga, Zagreb
 3. Balboni P. Dizionario di glottodidattica, Guerra Edizioni: Soleil http://venus.unive.it/italslab/nozion/nozindic.htm
 4. Mezzadri. M. (2003). I ferri del mestiere. Guerra Edizioni: Soleil

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar