Naziv
Hormoni i ponašanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
184284
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je upoznavanje s osnovnim mehanizmima interakcije živčanog, endokrinog i imunosnog sustava te razumijevanje njihova utjecaja na ponašanje. Po završetku kolegija, studenti će moći opisati i objasniti osnovne paradigme istraživanja utjecaja hormona na ponašanje te utjecaja ponašanja na lučenje hormona. Moći će opisati, analizirati i usporediti učinke pojedinih hormona na različite vrste ponašanja.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi neuroendokrinologije ponašanja.
 2. Interakcija živčanog, endokrinog i imunosnog sustava.
 3. Kako hormoni utječu na ponašanje. Kako ponašanje utječe na hormone.
 4. Tipična i atipična spolna diferencijacija.
 5. Reproduktivna ponašanja.
 6. Privrženost i roditeljska ponašanja.
 7. Reproduktivna ekologija.
 8. Agresivnost i kompetitivnost.
 9. Hormoni i kognitivni procesi.
 10. Neuroendokrinologija stresnih reakcija.

Ishodi učenja
 1. Studenti će znati nabrojati i opisati osnovne mehanizme interakcije živčanog, endokrinog i imunosnog sustava te njihova djelovanja na ponašanje
 2. Studenti će moći opisati i objasniti osnovne paradigme istraživanja utjecaja hormona na ponašanje
 3. Studenti će znati objasniti dvosmjernu prirodu veze hormoni-ponašanje
 4. Studenti će moći usporediti učinke pojedinih hormona na različite vrste ponašanja
 5. Studenti će moći kritički procjenjivati radove iz područja bihevioralne endokrinologije
Metode podučavanja
Predavanja, rad na malim projektima
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada kroz cijeli semestar, pismeni ispit zaključno

Obavezna literatura
 1. Schedlowski, M., Tewes, U. (Eds.) (1999). Psychoneuroimmunology – An Interdisciplinary Introduction. New York: Kluwer.
 2. Nelson, R.J. (2005). An Introduction to Behavioral Endocrinology. Sinauer Associates.
 3. Neave, N. (2008). Hormones and behaviour: A psychological approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Dopunska literatura
 1. Becker, J.B., Breedlove, M.S., Crews, D. (2002). Behavioral endocrinology. MIT Press. Kandel, E.R., Schwartz, J.H., Jessell, T.M.(1991). Principles of Neural Science. Amsterdam: Elsevier.
 2. Ellison, PT. (Ur.). (2001). Reproductive ecology and human evolution. New York: Aldine de Gruyter.
 3. Ellison, P.T., Gray, P.B. (2009). Endocrinology of social relationships. Harvard University Press.
 4. Ellison, P.T., Gray, P.B. (2009). Endocrinology of social relationships. Harvard University Press.
 5. Ellison, PT. (Ur.). (2001). Reproductive ecology and human evolution. New York: Aldine de Gruyter.
 6. Becker, J.B., Breedlove, M.S., Crews, D. (2002). Behavioral endocrinology. MIT Press. Kandel, E.R., Schwartz, J.H., Jessell, T.M.(1991). Principles of Neural Science. Amsterdam: Elsevier.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar