Naziv
Arheologija Avara i Slavena od 6. st. do 9. st.
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124234
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Drugi val velike seobe naroda u znaku je slavenskih seoba koje se posebno pojačavaju ulaskom Avara u Europu. Avari njihova groblja i stepsko-nomadska kultura zbog specifičnog načina života i načina pokapanja izvrstan su izvor za proučavanje cijelog jednog vremena koji se okvirno može datirati od sredine 6. do početka 9. stoljeća. Avarsko vrijeme i vrijeme avarske dominacije važno je za proučavanje povijesti srednje Europe. U žarištu interesa jest metodologija istraživanja avarodobnih groblja i naselja, proučavanje kronologije ranoavarskog, srednjeavarskog i kasnoavarskog vremena te nestanka avarodobnih grobalja u 9. stoljeću te svih drugih aspekata života. Velika pozornost posvetit će se povijesti istraživanja i etničkim interpretacijama materijala u skladu s danas vodećim arheološkim teoretičarima i znanjima.
Sadržaj
 1. Povijesni uvod i interpretacije izvora
 2. Dosezi slavenske ekspanzije do sredine 6. stoljeća – problemi i interpretacije
 3. Avari – povijest istraživanja I Stanje istraživanja do pedesetih godina 20. stoljeća
 4. Avari – povijest istraživanja II Klasično vrijem istraživanja
 5. Avari – povijest istraživanja III Moderne metode i pristup
 6. Ranoavarska groblja – opće karakteristike
 7. Novcem datirana ranoavarski grobovi i nalazi
 8. Grobovi vođe klanova, knezova i višeg staleža
 9. Grobovi mogućih kagana – opća problematika
 10. Srednjeavarsko vrijeme
 11. Germani u Avarskom Kaganatu
 12. Stilovi i tehnike – moguća središta proizvodnje u Panonskoj nizini
 13. Kasnoavarsko vrijeme
 14. Bizant i utjecaji Bizanta na produkciju u kaganatu
 15. Nagyszentmiklos, Blatnica-Hohenberg i zadnja desetljeća kaganata / groblja 9. stoljeća u Panoniji – problemi kontinuiteta

Ishodi učenja
 1. Moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području istočne i srednje Europe te objasniti glavne povijesne procese bitne za razumijevanje arheoloških kultura.
 2. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal te moći nabrojati i savladati glavne povijesne procese. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu.
Metode podučavanja
Predavanja
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje studenata na završnom ispitu.

Obavezna literatura
 1. E. Garam, Das Awarenzeitliche Graberfeld Von Tiszafured, Budapest, 1995.
 2. A. Cs. Sós, A. Salamon, Cemeteries of the Early Middle Ages (6th-9th Centuries A.D.) at Pókaszepetk, Budapest, 1995.
 3. J. Zábojník, Slovensko a avarský kaganát, Bratislava, 2004.
 4. I. Kovrig, Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyán, AH XL, Budapest 1963.
 5. Awaren in Europa, Schätze eines asiatischen Reitervolkes 6.-8. Jh. (katalog izložbe), Nürnberg-Frankfurt am Mein, 1985.
 6. Awaren- forschungen l-II, F. Daim (Studien zur Archäologie der Awaren 4), Wien, 1992
 7. K. Filipec, Kasnoavarski ukrasni okov (falera) u obliku veprove glave iz Siska, Godišnjak Gradskog muzeja Siska 3 – 4, Sisak, 2003., 117. – 143
Dopunska literatura
 1. G. Fusek, „Slawen“ oder Slawen? Eine polemische Auseinandersetzung über eine wertvolle Monographie, Slovenská archeologia 52 / 1, Nitra, 2004., 161. – 186.
 2. Cs. Bálint, Die Archäologie der Steppe. Steppenvölker zwischen Volga und Donau vom 6. bis zum 10. Jahrhundert. F. Daim, A - Lippert, A.: Das awarische Gräberfeld von Sommerein am Leithagebirge, NÖ. Wien 1984.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar