Naziv
Arheologija i povijest srednjeg vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51097
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Pregled povijesti srednjeg vijeka kao u uvod u proučavanje arheologije srednjega vijeka. U predavanjima će se govoriti o Europskom prostoru unutar Rimskog Carstva i prostoru s druge strane Limesa, o zbivanjima iza Karpata, na području oko Crnog mora, kao i na drugim područjima s kojeg je kretala velika seoba naroda iza 350.godine. Studenti će se upoznati s osnovnim izvorima te uputiti u hrvatsku povijest ranoga srednjega vijeka te u povijest susjednih zemalja.
Sadržaj
 1. Uvod u istraživanje, metodologija i polazišta
 2. Opći izvori za povijest i arheologiju
 3. Pregled povijesti naroda istočne Europe od IV. st. pr. Kr. do III. st. posl. Kr.
 4. Pregled povijesti naroda istočne Europe u vrijeme velike seobe naroda IV. do V. st.
 5. Velika seoba naroda u srednjoj Europi
 6. Goti, Alani, Sarmati, Svevi, Gepidi, Langobardi…
 7. Kasnocarsko vrijeme
 8. Ranoavarsko vrijeme
 9. Srednjeavarsko vrijeme
 10. Kasnoavarsko vrijeme
 11. Sukobi Avara i Franaka te nestanak Avara s povijesne scene
 12. Pregled rane povijesti Hrvata u Dalmaciji
 13. Vojvode, knezovi i kraljevi
 14. Ljudi i krajobraz
 15. Groblja, pokopi i mrtvaci kao arheološki izvori

Ishodi učenja
 1. Moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske i Europe te objasniti glavne povijesne procese bitne za razumijevanje arheoloških kultura.
 2. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal te moći nabrojati i savladati glavne povijesne procese. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
Metode podučavanja
Predavanja
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje studenata na završnom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Sós, Á. Cs., Die slawische Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert, München 1973
 2. Filipec, K, Donja Panonija od 9. do 11. stoljeća, Sarajevo 2014.
 3. Pohl, W., Die Awaren, München 2002.
 4. Klaić, N., Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku, Zagreb 1971.
Dopunska literatura
 1. Großer Atlas zur Weltgeschichte, 2. Auflage Westermann Schulbuchverlag GmbH, Braunschweig 1999.
 2. Wolfram, H., Die Goten, Von den Anfängen bis zur Mitte des 6. Jahrhundert, München 1990. Nodilo, N., Historija srednjega vijeka I, Zagreb 1898.
 3. Filipec, K., Arheološko – povijesni vodič po svetištu Majke Božje Gorske u Loboru, Zagreb, 2008.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 27. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 28. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 29. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar