Naziv
Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170492
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je usvajanje znanja o kulturama drevnih naselja, urbanih zajednica i njihovog okoliša kroz sva povijesna razdoblja. Osim proučavanja osnovnih kriterija (geografskih i geoloških) za naseljavanje i stvaranje naselja u krajoliku, studenti će steći znanja prepoznavanja naseobinskih struktura prema arheološkoj stratigrafiji kao dio kontinuiranih transformacija u vremenu i prostoru. Arheologija krajolika bavi se i složenijim temama od načina na koji su ljudi svjesno ili nesvjesno oblikovali svoj životni prostor. Radi se o mjenjanju krajolika u različite svrhe; ekonomske, socijalne, političke i religiozne. Arheologija pruža neprocjenjiv alat za ispitivanje takvih procesa tj. razne morfološke podatke o prošlosti krajolika koji nam nisu dostupni iz drugih izvora. Kako se radi o ljudskoj modifikaciji i transformaciji prirodnog krajolika, te iskorištavanju prirodnih resursa kroz izgradnju puteva, cesta, spomenika, zidova, poljoprivrednih polja i njihovih granica, kultnih mjesta i na kraju samih naselja, ovakvo proučavanje može pružiti i znanja o korištenju mjernih sustava, izgledu i korištenju zemljišta, društvenoj organizaciji, kozmologiji, kalendarima, astronomiji, ritualnim praksama i dr.
Sadržaj
 1. Uvod: Arheologija krajolika i arheologija naselja (osnovni pojmovi
 2. Povijesna podloga – povijesni izvori
 3. Uloga okoliša u stvaranju naselja (geomorfološki pristup) i opskrba vodom
 4. Prirodni i kulturni krajolici
 5. Kulturalna i socijalna grupiranja i naseobinske strukture
 6. Arheološka prospekcija, osnovni parametri (veličina, granice i struktura naselja) i dinamika krajolika
 7. Tipologija naselja
 8. Transformacije naselja kroz povijesna razdoblja
 9. Obrambeni sustavi
 10. Ceste i komunikacijske mreže
 11. Vodene prometnice i prijelazi rijeka
 12. Agrarne zajednice – ruralna naselja (organizacija naselja, polja, kanali, šume, močvare)
 13. Transhumantno stočarstvo, sezonska naselja i komunikacije do njih
 14. Razvoj i transformacija gradova
 15. Položaj kultnih mjesta

Ishodi učenja
 1. Moći upoznati se s osnovnim pojmovima arheologije krajolika i naselja
 2. Moći razumjeti teorijska i metodološka načela u proučavanju arheoloških krajolika
 3. Moći razumjeti ulogu okoliša u stvaranju naselja
 4. Moći razlikovati prirodne od kulturnih krajolika
 5. Moći analizirati i razumjeti arheološku stratigrafiju
 6. Moći uklopiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst
 7. Moći definirati i interpretirati načine eksploatacije prirodnih resursa
 8. Moći prikupiti i interpretirati arheološke podatke referirajući se na aktualne spoznaje i teorije
Metode podučavanja
Predavanja, diskusija.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Frankovich, R., Hodges, R. Villa to Village - transformation of the Roman Countryside in Italy c. 400-1000, London.
 2. Hindley, G. A History of Roads, The Citadel Press, Secaucus, N. Jersey, 1972.
 3. Durman, A. O geostrateškom položaju Siscije, Opuscula Archaeologica 16, 117-131, 1992
 4. Težak-Gregl, T. Uvod u prapovijesnu arheologiju. Leykam international. Zagreb. 2011
Dopunska literatura
 1. Suić, M. Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 1976.
 2. Bojanovski, I. Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i naselja u rimskoj provinciji Dalmaciji, IV, Godišnjak, knj. XXII, CBI, Knj. 20, Sarajevo, 1984, 145-265.
 3. Dizdar M. Latenska naselja na vinkovačkom području, Zagreb, 2001
 4. Dincauze F., D. Environmental Archaeology: Principles and Practice. Cambridge University Press, 2000.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 27. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 28. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 29. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar