Naziv
Indijska filozofija 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51271
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s temeljnim konceptima i tematskim okvirima pojedinih filozofskih disciplina unutar klasičnih sustava indijske filozofije.
Sadržaj
 1. Uvod u klasične sustave indijske filozofije
 2. Žanrovska i tematska obilježja klasične indijske filozofije
 3. Brahmanistički filozofski sustavi: Uvod.
 4. Počeci sustavne epistemologije i logike: nyaya
 5. Nyaya o instrumentima ispravne spoznaje (pramana) i prirodi predmetnoga svijeta.
 6. Nyayin nauk o inferencijalnom zaključivanju, analogiji i verbalnom svjedočanstvu.
 7. Vaišešika i racionalna metafizika: nauk o kategorijama.
 8. Pluralistička i dualistička metafizika samkhye - njezin utjecaj na Bhagavadgitu
 9. Klasična yoga (Patanjali): metodička kontemplacija (yogi-pratyakša) kao sredstvo spoznaje.
 10. Filozofija jezika škole mimamsa
 11. Egzegeza upanišadskog nauka (škola vedanta): Nauk Šamkare
 12. Formiranje zasebnih buddhističkih filozofskih škola: Uvod
 13. realizam i reduktivizam sarvastivade i sautrantike
 14. Mahayanske filozofske škole (madhyamaka i yogacara): nauk o praznini i svijesti.
 15. Klasični indijski skepticizam (Jayaraši)

Ishodi učenja
 1. Student će moći definirati osnovne filozofske pozicije (realizam, idealizam, skepticizam) pojedinih sustava klasične indijske filozofije.
 2. Student će moći objasniti razlike u epistemološkim polazištima pojedinih sustava indijske klasične filozofije.
 3. Student će moći interpretirati realistička i idealistička tumačenja generiranja znanja i njegov status.
 4. Student će moći povezati razvoj klasične buddhističke filozofije s obzirom na njezina ishodišta u Buddhinom nauku.
 5. Student će moći usporediti ontološke i epistemološke pozicije među različitim buddhističkim filozofskim školama.
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, ispit

Obavezna literatura
 1. Rada Iveković, Pregled indijske filozofije, Zagreb: Zavod za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, bibl. Filozofska misao, 1981.
 2. Čedomil Veljačić, Razmeđa azijskih filozofija I-II, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1978.
 3. Bhikkhu Njanađivako, Budizam, Beograd: Prosveta, bibl. Zodijak, 1977. (s tekstovima)
 4. Sarvepali Radakrišnan (S. Radhakrishnan), Indijska filozofija I-II, Beograd: Nolit, 1964. (s uvodnom studijom Čedomila Veljačića o neohinduističkoj filozofiji).
Dopunska literatura
 1. Fjodor Ščerbatski, Koncepcija buddhističke nirvane, Zagreb: Demetra, 2004. (preveo i priredio G. Kardaš)
 2. Fjodor Ščerbatski, Središnja koncepcija buddhizma i značenje riječi dharma, Zagreb: Demetra, 2005. (preveo i priredio G. Kardaš)
 3. Fjodor Ščerbatski, Buddhistička logika, sv. I-II, Zagreb: Demetra, 2005.
 4. Sarvepali Radakrišnan (S. Radhakrishnan), Indijska filozofija I-II, Beograd: Nolit, 1964. (s uvodnom studijom Čedomila Veljačića o neohinduističkoj filozofiji). Giuseppe Tucci, Istorija indijske filozofije, Beograd: Nolit, 1981.
 5. Čedomil Veljačić, Filozofija istočnih naroda I-II, knjiga I: Indijska filozofija i odabrani tekstovi, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1958. (kasniji pretisci).
 6. Borislav Mikulić, Karmayoga. Studije o genezi ideje ‘praktičkog’ u ranoj indijskoj filozofiji, Sarajevo: Veselin Masleša, bibl. Logos, 1988.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 8. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 9. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 15. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 28. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 35. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 36. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 37. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 38. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 40. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 42. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 43. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 44. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 47. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 49. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 50. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 51. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 52. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 53. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 54. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 55. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 56. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 57. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 58. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 59. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 60. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 61. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar