Naziv
Individualni rad s mentorom
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124468
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Studenti će u suradnji s mentorom raspraviti vlastite ideje i nedoumice u području izrade diplomskog rada te razviti istraživačke kompetencije
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. postavljati kritička pitanja o temi i spoznajama u području diplomskog rada
  2. kritički razmotriti i revidirati vlastite ideje o cilju i metodologiji istraživanja
  3. u suradnji sa stručnjakom razriješiti dileme i odabrati najbolja rješenja tijekom provedbe istraživanja i pisanja istraživačkog izvještaja
  4. jasno i argumentirano zastupati vlastite interpretacije nalaza istraživanja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar