Naziv
Informacijska pismenost
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
5
Šifra
59499
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Laboratorijske vježbe
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s pronalaženjem, vrednovanjem, korištenjem i komuniciranjem vjerodostojnih informacija primjerenih akademskom okruženju sa svrhom lakšeg kretanja kroz studij.
Sadržaj
 1. Pojam informacijske pismenosti. Važnost u istraživanju i učenju.
 2. Kritički pogled na informacijsku pismenost studenata. Obrasci informacijskog ponašanja.
 3. Strategija pretraživanja i vrste informacijskih izvora. Ključne riječi.
 4. Koraci u istraživanju, strategija istraživanja, korištenje tezaurusa pri odabiru termina, usporedba primarnih sekundarnih i tercijarnih izvora, usporedba popularnih i znanstvenih izvora,znanstvena komunikacija
 5. Pretraživanje interneta: tipologija pomagala za pretrazivanje (pretrazivaci, direktoriji...) rangiranje, sintaksa pretrazivanja)
 6. Akademske baze podataka u znanstvenoj komunikaciji i istraživačkom radu.
 7. Pretraživanje akademskih baza podataka i elektroničkih časopisa. Jednostavno i složeno pretraživanje. Booleovi operatori.
 8. Predmetno pretraživanje i predmetni pristup informacijama. Korištenje tezaurusa u pretraživanju.
 9. Citano pretraživanje. Citatne baze podataka.
 10. Citiranje izvora i vođenje bilješki: kako pravilno citirati izvore u tekstu, kako biljeziti reference prilikom istrazivanja, ispravno navodenje referenci na kraju teksta
 11. Citatni stilovi i struktura navoda. Analiza.
 12. Vrednovanje informacija i informacijskih izvora.
 13. Kredibilnost informacija. Istraživanja o kredibilnosti. Kognitivni autoritet i digitalno autorstvo.
 14. Prezentacija informacija i znanja: Organizacija informacija i znanja, sadrzajna obrada: sazimanje, kljucne rijeci, predmetne odrednice, klasifikacijski sustavi
 15. Problem društvenih medija u istraživanju: otovreni pristup, online identitet, privatnost.

Ishodi učenja
 1. Postaviti strategiju istraživanja.
 2. Razlućiti i opisati različite tipove informacijskih izvora
 3. Pretraživati baze podataka znanstvenih informacija.
 4. Objasniti smisao citiranja i znati navoditi izvorei primijenjujući različite stilove citiranja.
 5. Vrednovati informacije na temelju skupa kriterija
 6. Opisati fenomene digitalnih informacijskih prostora
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, zadaci.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji, rješavanje zadataka.

Obavezna literatura
 1. Špiranec, S. Informacijska pismenost - ključ za cjeloživotno učenje. Edupoint. III, (2003). http://www.carnet.hr/casopis/17/clanci/1
 2. Špiranec, S.; Banek Zorica, M. Informacijska pismenost: teorijski okvir i polazišta. Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti, 2008.
Dopunska literatura
 1. Vučina, Ž. (2006) Pretraživanje i vrednovanje informacija na internetu. Zagreb: Carnet. Dostupno na: http://edu-udzbenik.carnet.hr/2/ [20 prosinca 2010]
 2. Stojanovski, J. Online baze podataka: priručnik za petraživanje. Dostupno na: http://www.online-baze.hr/files/1_prirucnik_online-baze.pdf

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 14. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 26. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar