Naziv
Informacijske tehnologije u obrazovanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
4
Šifra
120099
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Auditorne vježbe
15

Cilj
Kolegij će studente upoznati s teorijskim spoznajama i praktičnim primjenama informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom procesu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Powerpoint
 3. Powerpoint
 4. Powerpoint
 5. KOLOKVIJ
 6. Izrada web stranica
 7. Izrada web stranica
 8. Izrada web stranica
 9. KOLOKVIJ
 10. Elektroničko učenje
 11. Elektroničko učenje
 12. Elektroničko učenje
 13. KOLOKVIJ

Ishodi učenja
 1. objasniti osnovnu terminologiju vezanu uz informacijske tehnologije
 2. definirati osnovne koncepte, procese i metode rada s elektroničkim sadržajima
 3. primjenjivati osnove alata za izradu prezentacija
 4. upotrijebiti osnove alata za izradu mrežnih stranica
 5. definirati teorijske spoznaje i načine praktične primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom procesu
Metode podučavanja
Predavanja Vježbe Praktičan rad
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit Provjera praktičnih vještina

Obavezna literatura
 1. Newhouse, P.: The impact of ICT on learning and teaching. Perth: Specialist Educational Services, 2002.
 2. McLuhan, M.: Razumijevanje medija – mediji kao čovjekovi produžeci. Zagreb: Golden Marketing – Tehnička knjiga, 2008.
 3. Dryden,G., Vos, J.: Revolucija u učenju - Kako promijeniti način na koji svijet uči. Zagreb: Educa, 2001.
 4. Encyclopedia of educational technology, http://coe.sdsu.edu/eet/articles/webfonts/index.htm
 5. ICT in the curricullum, http://www.det.wa.edu.au/education/cmis/eval/curriculum/ict/index.htm
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 20. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 30. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 31. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 32. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 33. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 36. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 37. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar