Naziv
Arhitektonske, monumentalne i umjetničke terakote u klasičnom svijetu
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184171
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
- upoznavanje studenta s arhitektonskom i monumentalnom terakotom koja se javlja u klasičnom svijetu na području Grčke, Etrurije i Rima - pratiti razvojni proces od tehnike izrade, pečenja do ugradnje ili smještaja u prostoru i upotrebi
Sadržaj
 1. Razvoj, tehnika pečenja i izrada crjepa
 2. Razvoj i tehnika izrade monumentalnih terakota
 3. Razvoj i tehnika izrade monumentalnih posuda: pithoi i dolia
 4. Grčka: crepovi i krovovi
 5. Grčka:Terakotni arhitektonski ukrasi
 6. Grčka: Monumentalni terakotni kipovi
 7. Grčka: Razni predmeti od terakote
 8. Etrurija: crepovi i krovovi
 9. Etrurija: Terakotni arhitektonski ukrasi
 10. Etrurija:Monumentalni terakotni
 11. Etrurija: Razni predmeti od terakote
 12. Rim: crepovi i krovovi
 13. Rim: Monumentalna terakotna skulptura
 14. Terakota: umjetnički i zanatski produkt u klasičnom svijetu
 15. Terakota nakon klasičnog razdoblja ?

Ishodi učenja
 1. upoznati studenta sa znanstvenim pristupom obrade “manje atraktivih” tema iz klasičnog svijeta
 2. dati pregled i prikazati najnovije spoznaje iz određenog područja klasične arheologije
 3. koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
 4. primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
Metode podučavanja
predavanja
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Nancy A. Winter: Greek Architectural Terracottas: From the Prehistoric to the End of the Archaic Period (1993)
 2. Claudia Carlucci: Terrecotte architettoniche etrusco-laziali I sistemi decorativi della seconda fase iniziale, Archeologia Classica - Supplementi e Monografie, 13, 2017.
 3. Michael Thomas, Monumentality in Etruscan and Early Roman Architecture: Ideology and Innovation, 2012.
Dopunska literatura
 1. Winter 2009 = N.A. Winter, Symbols of wealth and power. Architectural terracotta decoration in Etruria & Central Italy, 640-510 B.C., Ann Arbor, 2009 (MAAR, Suppl. IX).
 2. Winter 2013 = N.A. Winter, The phenomenon of terracotta : architectural terracottas, dans J. Macintosh Tusa (dir.), The Etruscan civilisation, Londres-New York, 2013, p. 903-911.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 25. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 26. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar