Naziv
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142549
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Seminar "Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2 " ima cilj proširiti znanje i razumijevanje studenata o određenim, zadanim temama iz ranokršćanske odnosno kasnoantičke arheologije. Izbor seminarskih tema se mijenja svakog semestra ovisno o području koje se obrađuje.
Sadržaj
 1. Seminarska radionica (povijesni okvir + osnove pretraživanja kataloga i baza podataka potrebne za samostalno pretraživanje literature)
 2. Seminarska radionica (uvod + osnovne napomene o načinu pisanja seminarskog rada)
 3. Seminarska radionica (literatura–definicija + osnovne napomene o načinu izlaganja i prezentiranja seminarskog rada)
 4. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 5. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 6. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 7. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 8. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 9. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 10. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 11. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 12. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 13. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 14. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 15. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći izložiti seminarski rad i PowerPoint prezentaciju pred drugim studentima.
 2. Studenti će moći steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka za pisanje znanstvenog rada.
 3. Studenti će moći primijeniti metodološki ispravan način pisanja znanstvenog rada.
 4. Studenti će moći argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja.
 5. Studenti će moći sudjelovati u kritičkoj raspravi nakon izlaganja seminarskih radova ostalih studenata.
 6. Studenti će moći steći vještine nužne za daljnji znanstveno-istraživački rad na doktorskom studiju.
Metode podučavanja
seminarske radionice + mentorski rad + samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Seminar se ocjenjuje brojčanom ocjenom - „odličan“ (5), „vrlo dobar“ (4), „dobar“ (3), „dovoljan“ (2) i „nedovoljan“ (1). Preduvjeti za ocjenjivanje seminara su: a) 100% nazočnost na seminaru b) prezentacija rada u unaprijed dogovorenom terminu c) predaja rada u unaprijed dogovorenom terminu U izradi zaključne ocjene seminara vrednuju se: a) pisani rad (50% ukupne ocjene), b) izlaganje vlastitog rada (25% ukupne ocjene) c) sudjelovanje u raspravama nakon izlaganja radova drugih studenata (25% ukupne ocjene)

Obavezna literatura
 1. Popis obavezne literature se mijenja jer on ovisni o zadanoj temi koja se analizira u tom semestru
Dopunska literatura
 1. Popis obavezne literature se mijenja jer on ovisni o zadanoj temi koja se analizira u tom semestru

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij