Naziv
Jezici struke i frazeologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124503
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
španjolski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti se osposobljuju za samostalno prevođenje stručnih tekstova iz raznih područja (arheologija, ekonomija, pravo, medicina), kritički se koristeći dostupnim alatima i izvorima. Studenti se upoznaju s načinom izrade glosara za svako pojedinačno područje.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom, programom, metodologijom rada i izvorima
 2. Tekst iz područja arheologije
 3. Izrada glosara i dostupni izvori; frazeologija
 4. Tekst iz područja prava
 5. Izrada glosara i dostupni izvori; frazeologija
 6. Tekst iz područja ekonomije
 7. Izrada glosara i dostupni izvori; frazeologija
 8. Provjera znanja
 9. Tekst iz područja medicine
 10. Izrada glosara i dostupni izvori; frazeologija
 11. Tekst iz područja politike
 12. Izrada glosara i dostupni izvori; frazeologija
 13. Prijevod raznih vrsta govora
 14. Analiza stila stručnih tekstova
 15. Provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći samostalno prevesti jednostavnije stručne tekstove.
 2. Studenti će biti kadra kritički pretraživati baze podataka u svrhu pronalaženja primjerenog prijevodnog rješenja.
 3. Studenti će naučiti izrađivati glosare za svako pojedinačno područje prijevoda.
 4. Studenti će usvojiti osnovnu terminologiju i frazeologiju svojstvenu različitim područjima.
Metode podučavanja
vježbe, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, aktivno sudjelovanje u nastavi, tjedni prijevodi, provjera znanja, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Vinja, V.: Španjolsko-hrvatski rječnik, Školska knjiga Zagreb, 1991.
 2. Real Academia Española, online rječnik
 3. World reference, online rječnik
 4. Linguee.es, online rječnik
Dopunska literatura
 1. Enciclopedia jurídica, www.enciclopedia-juridica.biz14.com
 2. EurLex, online baza podataka
 3. dostupne baze podataka za navedena područja

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij