Naziv
Južnoslavenska drama i kazalište 20. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
184928
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s izabranim tekstovima, pojavama i procesima u dramskoj književnosti i kazalištu južnoslavenskoga kulturnog prostora imajući na umu različite kontekste u okvirima kojih se razvijaju pojedine nacionalne dramske književnosti.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Početak 20. stoljeća 1
 3. Početak 20. stoljeća 2
 4. Drama ekspresionizma
 5. Drama socijalnog realizma
 6. Četrdesete godine 20. stoljeća
 7. Pedesete godine 20. stoljeća
 8. Šezdesete godine 20. stoljeća
 9. Sedamdesete godine 20. stoljeća 1
 10. Sedamdesete godine 20. stoljeća 2
 11. Osamdesete godine 20. stoljeća 1
 12. Osamdesete godine 20. stoljeća 2
 13. Devedesete godine 20. stoljeća 1
 14. Devedesete godine 20. stoljeća 2
 15. Sinteza i zaključak kolegija

Ishodi učenja
 1. primijeniti književno-teorijska i književno-povijesna znanja te valorizirati pojedine književne tekstove južnoslavenskih književnosti
 2. samostalno komentirati problemske cjeline u okviru razlikovanja književnih vrsta i rodova te pojedinačnih opusa u južnoslavenskim književnostima
 3. istražiti međuknjiževne relacije u pojedinim razdobljima književne povijesti u južnoslavenskom kontekstu, pa i prema književnosti druge studijske grupe
 4. opisati stanje pojedinih južnoslavenskih kazališnih praksi tijekom 20. stoljeća
 5. objasniti razvoj pojedinih južnoslavenskih dramskih književnosti u odnosu prema drugim južnoslavenskim književnostima
 6. opisati specifičnosti dramske književnosti i kazališta u južnoslavenskom kontekstu
 7. istražiti međuknjiževne relacije u pojedinim razdobljima književne povijesti u južnoslavenskom kontekstu, pa i prema književnosti druge studijske grupe
 8. samostalno komentirati problemske cjeline u okviru razlikovanja književnih vrsta i rodova te pojedinačnih opusa u južnoslavenskim književnostima
 9. primijeniti književno-teorijska i književno-povijesna znanja te valorizirati pojedine književne tekstove južnoslavenskih književnosti
Metode podučavanja
Na predavanjima će se koristiti uglavnom frontalna metoda te će se studentima ukazati na kontekste izabranih tekstova čijoj će se analizi pristupiti u seminarskom dijelu kroz razgovor i kraća studentska izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Uvjet izlaska na ispit: redoviti dolasci (maksimalno tri izostanka; od tri do šest izostanaka - dodatna seminarska obaveza; sedam i više izostanaka - zabrana prijave ispita). Ocjenu je zbroj sljedećih elemenata: čitanje tekstova i sudjelovanje u seminarskim raspravama (40% ocjene), izrada seminarskog rada (60%).

Obavezna literatura
 1. Izabrani dramski tekstovi dostupni u elektronskoj verziji na Omegi
 2. Izabrani teorijski i kritički tekstovi dostupni u elektronskoj verziji na Omegi
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar