Naziv
Književnost Roma 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
147511
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Uvesti studente u znanju o proučavanju romske narodne književnosti i dati im osnovna znanja o romskoj narodnoj književnosti
Sadržaj
 1. Uvod u proučavanju narodne književnosti
 2. Uvod u proučavanju narodne književnosti
 3. Uvod u povijest romske književnosti
 4. Uvod u povijest romske književnosti
 5. Pojam nastanak i struktura narodne književnosti
 6. Pojam nastanak i struktura narodne književnosti
 7. Indijska književnost i Romi
 8. Indijska književnost i Romi
 9. Pjesma o Prithviraj-u
 10. Narodna književnost Roma
 11. Narodna književnost Roma
 12. Mišimdžije ili hatamdžije
 13. Mišimdžije ili hatamdžije
 14. O romskoj mitologiji
 15. O romskoj mitologiji

Ishodi učenja
 1. Analizirati usmenu književnost Roma.
 2. Grupirati narodnu književnost Roma
 3. Usporediti romsku narodnu književnost sa narodnom književnošću ne-Roma
 4. Razlikovati romsku narodnu književnost
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, diskusije o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i studentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Čubelić, Tvrtko (1988). Povijest i historija usmene narodne književnosti. Zagreb: IGTRO Univerzal
 2. Katičić, Radoslav (1973). Stara indijska književnost. Zagreb: Nakladni zavod MH
 3. Djuric, R.; Kajtazi,V. Povijest romske književnosti, Kali Sara Zagreb, 2012
 4. Demir Ljatif, Stari romski prikazni, Darhia, Skopje, 2004
Dopunska literatura
 1. Demirović, Slavomir-Slavko: Romske bajke, Prokuplje 2004
 2. Beker, M., Povijest književnih teorija, 1-2, Zagreb 1979. i d.

Obavezan predmet na studijima
 1. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 27. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar