Naziv
Književnost Roma 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
147517
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Valorizirati literaturu iz svih razdoblja razvoja romske književnosti, te upravljati znanjem o književnosti Roma
Sadržaj
 1. Romske legende
 2. Romske legende
 3. Paramisja / paramiča
 4. Paramisja / paramiča
 5. Bajke
 6. Bajke
 7. Zagonetke, brojalice i bajalice
 8. Zagonetke, brojalice i bajalice
 9. Narodna poezija
 10. Narodna poezija
 11. Narodna proz
 12. Narodna proz
 13. Romi i narodna književnost kod ne-Roma
 14. Utjecaj romske narodne i usmene tradicije u suvremenoj književnosti
 15. Utjecaj romske narodne i usmene tradicije u suvremenoj književnosti

Ishodi učenja
 1. Analizirati književnost Roma.
 2. Grupirati književnost Roma
 3. Usporediti romsku narodnu književnost sa suvremenom književnošću Roma
 4. Interpretirati romsku književnost
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, diskusije o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i studentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Djuric, R.; Kajtazi,V. Povijest romske književnisti, Kali Sara Zagreb, 2012
 2. Demir Ljatif, Stari romski prikazni, Darhia, Skopje, 2004
 3. 5. Čubelić, Tvrtko (1988). Povijest i historija usmene narodne književnosti. Zagreb: IGTRO Univerzal
Dopunska literatura
 1. Djordjević, Tihomir: Ciganske narodne pripovetke; Beograd 1933
 2. Demirović, Slavomir-Slavko: Romske bajke, Prokuplje 2004
 3. Beker, M., Povijest književnih teorija, 1-2, Zagreb 1979. i d.

Obavezan predmet na studijima
 1. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar