Naziv
Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170511
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj ovog kolegija je pružiti uvid u različite aspekte duhovnog života starih Rimljana u provincijama koje su se nekada nalazile na tlu Hrvatske. To će se postići uz pomoć razmatranja za predmet važnih arheoloških izvora, a na temelju suvremenih teorijskih pristupa. Bogati literarni, epigrafski i arheološki materijal omogućuje upoznavanje duhovnog i religioznog života u antičkom društvu. Uz pomoć odabranih primjera studenti mogu upoznati i metodu tumačenja arheološke građe.
Sadržaj
 1. Uvod (predstavljanje kolegija: objašnjenje teme, ciljevi i kompetencije, predstavljanje izabrane literature)
 2. Cultus et rituum Romanorum
 3. Geneologija rimskog panteona
 4. Histarska autohtona božanstva
 5. Autohtoni kultovi Liburna
 6. Ostali autohtoni kultovi u Hrvatskoj
 7. Arheološka svjedočanstva o rimskim kultovima na području Hrvatske I
 8. Arheološka svjedočanstva o rimskim kultovima na području Hrvatske II
 9. Arheološka svjedočanstva o rimskim kultovima na području Hrvatske III
 10. Arheološka svjedočanstva o rimskim kultovima na području Hrvatske IV
 11. Arheološka svjedočanstva o rimskim kultovima na području Hrvatske V
 12. Arheološka svjedočanstva o orijentalnim kultovima na području Hrvatske I
 13. Arheološka svjedočanstva o orijentalnim kultovima na području Hrvatske II
 14. Arheološka svjedočanstva o orijentalnim kultovima na području Hrvatske III
 15. Pismeni ispit

Ishodi učenja
 1. Pohađanjem ovog kolegija studenti mogu steći znanja o različitim aspektima antičke duhovnosti i religioznosti u antici
 2. Studenti će moći usporediti današnju percepciju tih tema u odnosu na percepciju Rimljana.
 3. Studenti će moći dobiti uvid u bogatu arheološku građu koja je omogućila dobro poznavanje teme kolegija.
Metode podučavanja
Predavanje + PowerPoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. M. Sanader, Rasprave o rimskim kultovima, Zagreb 1999.
 2. M. Sanader, O antičkom kultu u Hrvatskoj, VAPD 101, Split 2008., str. 157 – 186.
 3. V. Jurkić Girardi, Duhovna kultura antičke Istre, Zagreb 2005.
Dopunska literatura
 1. Thesaurus cultus et rituum antiquorum, 1-6, Los Angeles, od 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 24. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 25. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar