Naziv
Konsekutivno prevođenje
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
184931
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Cilj je predmeta upoznati studente s konsekutivnim prevođenjem i njegovim specifičnostima u usporedbi s pisanim prevođenjem. Studentima će se predstaviti tehnika konsekutivnog prevođenja, kao i tehnike hvatanja bilješki te izrade mentalnih mapa. Kolegij će studentima, nakon upoznavanja s osnovim tehnikama kroz prijevode opće tematike, omogućiti detaljnije upoznavanje s temama i terminologijom koje su česte na tržištu (pravo, financije, ekonomija, politika).
Sadržaj
 1. Uvod u konsekutivno prevođenje. Razlike između pisanog i usmenog prevođenja.
 2. Vježbe pamćenja. Vještine aktivnog slušanja i deverbalizacije tekstova opće tematike.
 3. Vježbe pamćenja. Vještine aktivnog slušanja i deverbalizacije tekstova opće tematike.
 4. Tehnika hvatanja bilješki. Prevođenje pripremljenih govora.
 5. Razlike u resursima koji su na raspolaganju usmenim prevoditeljima. Usporedba s pismenim prijevodima.
 6. Pripremanje strukturiranoga govora za konsekutivni prijevod. Držanje govora i prijevod.
 7. Šaptano prevođenje (chuchotage). Prevođenje pripremljenih govora.
 8. Priprema glosara. Konsekutivni prijevod teksta iz pripremljenog područja.
 9. Prevođenje a vista – vježbe parafraziranja i reformulacije u ciljnim područjima. Prevođenje pripremljenih govora.
 10. Simulacija releja. Prevođenje pripremljenih govora.
 11. Mentalne mape. Prijevod pripremljenih govora.
 12. Prijevod govora bez prethodne pripreme. Prezentacije i PowerPoint.
 13. Standardi profesije i strukovne udruge usmenih prevoditelja. Prevođenje pripremljenih govora.
 14. Profesionalno ponašanje usmenih prevoditelja i rad s klijentima. Prevođenje pripremljenih govora.
 15. Rekapitulacija obrađenoga gradiva

Ishodi učenja
 1. Studenti će se upoznati s osnovama usmenoga prevođenja.
 2. Studenti će usvojiti tehnike pripreme za usmene prijevode.
 3. Studenti će usvojiti tehnike hvatanja bilješki za usmene prijevode.
 4. Studenti će usvojiti tehnike pripreme za usmene prijevode.
 5. Studenti će usvojiti vještinu aktivnog slušanja i deverbalizacije te reverbalizacije.
Metode podučavanja
vježbe, samostalna priprema i održavanje govora, analiza prijevoda
Metode ocjenjivanja
trajno praćenje, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. dostupni rječnici, baze podataka i ostali izvori za područja koja se obrađuju na nastavi
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij