Naziv
Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118001
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Razvijanje književnoteorijske, književnoanalitičke i jezične kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Uvod: značajnije pojave i strujanja u francuskoj književnosti od pedesetih do kraja osamdesetih godina 20. stoljeća
 2. J.-M. G. Le Clézio. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike.
 3. J.-M. G. Le Clézio : Le procès-verbal
 4. Patrick Modiano. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike.
 5. Patrick Modiano: Rue des boutiques obscures
 6. Jean Echenoz. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike.
 7. Jean Echenoz: Je m'en vais
 8. Daniel Pennac. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. Au bonheur des ogres
 9. Hervé Guibert. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie
 10. Lydie Salvayre. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. La vie commune
 11. Lydie Salvayre: La compagnie des spectres
 12. Novi ženski glasovi. Christine Angot, Lorette Nobécourt, Marie Desplechin.
 13. Marie Darrieussecq: Truismes
 14. Michel Houellebecq. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. Extension du domaine de la lutte
 15. Michel Houellebecq: Les particules élémentaires

Ishodi učenja
 1. 1. Demonstrirati povećanu jezičnu kompetenciju, odnosno vještinu pismenog i usmenog izražavanja na francuskom, s obzirom na specifičnosti književnog, kritičkog i teorijskog diskursa
 2. 2. Analizirati i komentirati značajnije pojave i strujanja u francuskoj i frankofonim književnostima zadnje tri dekade 20. stoljeća
 3. 3. Utvrđivati generacijske (kulturološke, svjetonazorske, stilske) poveznice među francuskim autorima kraja 20. stoljeća, te specifično francuska obilježja u kontekstu suvremene svjetske proze
 4. 4. Kritički prosuđivati i vrednovati distinktivna obilježja rukopisa pojedinih romanopisaca, kao i razlike njihovih književnih ambicija
 5. 5. Uspoređivati i komentirati ideološke zasade, kompozicijske i pripovjedne strategije,temeljne motive, stilske odabire te recepcijske dosege pojedinih djela
 6. 6. Interaktivno tj. dijaloški izlagati, integrirajući dobivene komentare u pripremljeni materijal
Metode podučavanja
Izlaganje Power point prezentacija Diskusija Seminarski rad - studentska prezentacija
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. zabrani odlomci autora navedenih u rasporedu rada
Dopunska literatura
 1. Flieder, Laurent, Le roman français contemporain, Seuil, 1998
 2. Bernard Valette : Esthétique du roman moderne
 3. Jean-Pierre Richard: Terrains de lecture
 4. Pascal Bruckner: L'Euphorie perpetuelle

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 17. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar