Naziv
Kriptologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
69745
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Upoznati studente s tradicionalnim i suvremenim kritopisnim sustavima, naučiti ih upotrebljavati različite vrste zamjenskih, premještajnih i složenih sustava, te razumjeti načela i uporabu kritopisnih programa DES i RSA.
Sadržaj
 1. Uvod, osnovni pojmovi kriptologije
 2. Kratka povijest kritopisnih sustava, sustavi uznakovljavanja (kodovi) i zakrivanja (šifre)
 3. Zamjenski (supstitucijski) kritopisni sustavi, zakrivanje i raskrivanje.
 4. Premještajni (transpozicijski) kritopisni sustavi, metoda punih i nepotpunih pravokutnika, zakrivanje i raskrivanje
 5. Složeni (kombinirani) kritopisni sustavi.
 6. Kritopisni sustavi s višestrukim slovoredima (polialfabetski), Vigenereov (kvadratni) kritopisni sustav
 7. Višeslovni sustavi, Playfairov dvoslovni kritopisni sustav
 8. Kriptoanaliza; probijanje zamjenskih, premještajnih i polialfabetskih kritopisnih sustava: metode pretkazivanja, čestotnosti (frekvencije) i iscrpljivanja (brute force attack).
 9. Iskorištavanje slabosti sustava, ocjena učinkovitosti pristupa
 10. Primjena kriptologije u informatici, dvojčani kritopisni sustavi, zakrivanje linearnim pomačnicima
 11. Suvremeni pristup zakrivanju, upoznavanje s postojećim kompjuterskim programima za zakrivanje podataka
 12. Standard za zakrivanje podataka - DES (Data Encryption Standard), algoritam i ključ u DESu
 13. Tajnost i javnost kritopisnoga algoritma, kritopisni sustavi s javnim ključem
 14. RSA kritopisni sustav, modularna aritmetika, Eulerov toličnik
 15. Digitalni potpis

Ishodi učenja
 1. razumjeti potrebu za kriptološkom zaštitom podataka
 2. upoznati i upotrebljavati različite vrste kritopisnih sustava
 3. valorizirati kritopisne programe
 4. razumjeti i koristiti digitalni potpis
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Beckett, Brian: Introduction to Cryptology, Blackwell Scientific Publication, Oxford, 2012.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar