Naziv
Kultura i civilizacija luzofonske Afrike
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
52291
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15

Cilj
Kolegij pruža pregled kulture i civilizacije luzofonske Afrike. Također ima za cilj olakšati snalaženje u proučavanju povijesti, kulture i civilizacije luzofonske Afrike.
Sadržaj
 1. Uvodne obavijesti, literatura, podjela tema za izlaganja.
 2. Afrika - opis kontinenta, geografija i povijest. Luzofonska Afrika – ponavljanje, portugalska prisutnost u Africi. Izlaganje o počecima portugalske prisutnosti u Africi.
 3. Izlaganje o kreolskim jezicima portugalske jezične osnove, Kapverdski Otoci – povijest.
 4. Cabo Verde – književnost, glazba. Izlaganje: Morna i Cesaria Evora. Ostali glazbeni žanrovi – coladeira, funana...
 5. Angola – geografija, izlaganje o nafti i Cabindi.
 6. Angola – povijest, izlaganje: Rainha Nzinga, kultura.
 7. Afrička umjetnost. Izlaganje o afričkoj umjetnosti.
 8. Mozambik: zemljopisne i povijesne značajke.
 9. Mozambička književnost. Izlaganje: Mia Couto.
 10. Gvineja Bisau – povijest, jezik, glazba. Izlaganje: Afrička glazba
 11. Sveti Toma i Princip - geografija i povijest.
 12. Sveti Toma i Princip – povijest, kazalište: Tchiloli
 13. Izlaganje: Afrika i ropstvo – glavne značajke.
 14. Crnaštvo i pitanje afričkog identiteta.
 15. Obavijesti o ispitu

Ishodi učenja
 1. navesti i opisati glavne povijesne, društvene i kulturne elemente civilizacije luzofonske Afrike od XV. stoljeća do danas.
 2. prepoznati i izdvojiti specifičnosti kulture i civilizacije luzofonske Afrike u okviru afričkog kontinenta.
 3. navesti glavne aspekte kolonizacije i dekolonizacije zemalja luzofonske Afrike.
 4. usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese unutar portugalske kulture i civilizacije.
 5. samostalno istražiti i komentirati elemente luzofonske civilizacije određene odabranom temom seminarskog rada.
 6. osmisliti i prezentirati svoj rad pred kolegama.
Metode podučavanja
Predavanja uz ppt prezentacije te audio i video sadržaje. Izlaganja seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
studenti imaju mogućnost izrade pismenog seminarskog rada kojeg zatim izlažu na satu – temu i literaturu koju koriste za njihovu izradu predlaže nastavnik (u skladu s potrebama nastavne jedinice); završni usmeni ispit (ispituje se gradivo obrađeno na satu, potkrepljeno uvidom u odabrane dijelove osnovne literature). Uvjet za polaganje ispita je odslušana nastava.

Obavezna literatura
 1. Enders, A. História da África Lusófona. Mem Martins: Editorial Inquérito, 1997.
 2. Pereira, Dulce. Crioulos de base portuguesa. (História da lingua portuguesa em linha, Instituto Camões, 2002-2004.)
 3. Olivier, R.; Fage, J.D. Kratka povijest Afrike, Zagreb, Školska knjiga, 1985.
 4. Talan, N. Uvod u afričke književosti portugalskog jezičnog izraza. Zagreb: Leykam, 2015.
 5. Arenas, Fernando. Lusophone Africa: Beyond Independence. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011.
 6. Gonçalves, P. O português em África. In E. B. P. Raposo, M. F. B. Nascimento, M. A. C. Mota, L. Segura & A. Mendes (eds.), Gramática do português, vol. I. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian: 2013.
Dopunska literatura
 1. Laranjeira, P. Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa. Lisboa: Univ. Aberta, 1995.
 2. Chabal, P. A History of Postcolonial Lusophone Africa. Indianapolis: 2002.
 3. Gonçalves, P. O português em África. In E. B. P. Raposo, M. F. B. Nascimento, M. A. C. Mota, L. Segura & A. Mendes (eds.), Gramática do português, vol. I. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian: 2013.
 4. Pereira, Dulce. Crioulos de base portuguesa, Caminho: Lisboa, 2006.
 5. Newitt, M. Portugal in Africa. The last hundred years. London: C. Hurst & Co, 1995.
 6. Willet, F. African Art. New York: Thames & Hudson, 1993.
 7. Davidson, Basil: Genij Afrike: Uvod u kulturnu povijest, Zagreb, Stvarnost, 1969.

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar