Naziv
Kulture postsocijalizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117958
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Dva su temeljna cilja ovog predmeta. Jedan je upoznati studente sa stanjem antropološke interpretacije postsocijalističkog stanja i tranzicije. Drugi je cilj ukazati i analizirati elemente svakodnevne kulture koji su podložni analizi iz perspektive postsocijalizma. Ti ciljevi uključuju i razumijevanje nekih kulturnih procesa u vrijeme socijalizma koji su u bliskoj vezi sa suvremenim stanjem konstrukcije identitetia i cirkulacijom diskursa specifičnih za tranzicijsko stanje. Na terojiskoj i metodološkoj razini takav pristup omogućava dodatno produbljivanje epistemološke pozicije istraživanja u bliskim drušrtvenim i kulturnim kontekstima.
Sadržaj
 1. Upoznavnje s koncpetom tranzicije i postsocijalizma
 2. Postsocijalističko stanje kao stanje svijeta
 3. Suvremeni problemi postsocijalističkih društava i njihova veza sa socijalizmom
 4. Socijalsitička svakodnevica I (medijski kontekst)
 5. Socijalistička svakodnevica II (popularna kultura)
 6. Hrvatska etnologija i socijalizam I (sukob paradigmi)
 7. Hrvatska etnologija i socijalizam II (prazna polja istraživanja svakodnevice)
 8. Ratna etnografija, teorijske i metodološke osnove
 9. Antropološki interes za postocijalizam (K. Vedery, C. Hann)
 10. Antropološki kontranarativi (M. Buchowski)
 11. Postkolonijalna teorija i postsocijalizam. Povratak antropologije egzotizaciji?
 12. Diskus krize i moralne panike u postsocijalističkim društvima
 13. Kulturni aspekti političkih integracija u postsocijalističkim društvima
 14. Reprezentacija socijalizma u filmu i književnosti
 15. Zaključne diskusije

Ishodi učenja
 1. analizirati postojeće kulturne obrasce pomoću odnosa prema socijalističkom naslijeđu
 2. kritički anačizirati današnje diskurse o socijalizmu
 3. povezati lokalne kulturne formacije sa onima drugih postsocijalističkih društava
 4. stvaranje antropološkog odnosa do svakodnervnog života u socijalizmu
 5. odabrati, kombinirati te vrednovati složene strategije i tehnike kvalitativnog istraživanja
 6. produbiti korištenje epistemološke pozicije istraživanja u vlastitim društvima
 7. iskoristiti komparativnu prirodu antropološkog istraživanja
 8. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 9. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
Metode podučavanja
Predavanja, podučavanje na primjeru (case study), debata
Metode ocjenjivanja
sudjelovanje u raspravama, završni rad

Obavezna literatura
 1. Verdery. Katherine (1996) What was Socialism and What Comes Next?, Princeton University Press.
 2. Yurchak, Alexei (2005) Everything Was Forever, Until It Was No More, Princeton University Press.
 3. Buchowski, M. (2004) Hierarchies of knowledge in central-eastern European anthropology, Anthropology of East Europe Review, Vol 22. No 2.
 4. Hann, Chris (2005) Reply to Michal Buchowski, Anthropology of East Europe Review, Vol 23. No 1.
 5. Buchowski, Michal (2005) Reply to Chris Hann, Anthropology of East Europe Review, Vol 23. No 1.
 6. Chari, Sharad and Verdery, Katherine (2009) Thinking between the posts: postcolonialism, postsocialism, and ethnography after the cold war. Comparative Studies in Society and History, 51 (01)
 7. Čale Feldman, Lada i Prica, Ines (ur.) (2006) Devijacije i promašaji: Etnografija domaćeg socijalizma, Institut za etnologiju i folkoristiku.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 17. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar