Naziv
Kulturni aspekti u romanima Goce Smilevskog
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
125442
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente sa stanjem u suvremenom makedonskom romanu s osobitim naglaskom na romanesknom opusu Goce Smilevskog i kulturnim aspektima koji se otvaraju kao poseban problem u njegovim romanima.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Povijesni pregled makedonskog romana 1
 3. Povijesni pregled makedonskog romana 2
 4. Suvremeni makedonski roman i Goce Smilevski
 5. Kolokvij 1
 6. Analiza romana Razgovor sa Spinozom 1
 7. Analiza romana Razgovor sa Spinozom 2
 8. Kolokvij 2
 9. Analiza romana Sestra Sigmunda Freuda 1
 10. Analiza romana Sestra Sigmunda Freuda 2
 11. Kolokvij 3
 12. Analiza romana Heloiza ili povratak riječi 1
 13. Analiza romana Heloiza ili povratak riječi 1
 14. Kolokvij 4
 15. Zaključak kolegija

Ishodi učenja
 1. nabrojati reprezentativne suvremene makedonske romanopisce
 2. opisati i analizirati romane Goce Smilevskog
 3. objasniti kulturne aspekte u romanima Smilevskog
 4. primijeniti književno-povijesna i književno-teorijska znanja te valorizirati pojedine tekstove
 5. izraditi seminarski rad i izložiti rezultate vlastitog istraživanja pred kolegama
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, studentska izlaganja, rasprava o pročitanim tekstovima, kolokviji.
Metode ocjenjivanja
Aktivnost na seminarima i uključivanje u raspravu. Uspjeh na kolokvijima.

Obavezna literatura
 1. Goce Smilevski, Razgovor sa Spinozom, Zagreb, 2007
 2. Goce Smilevski, Sestra Sigmunda Freuda, Zagreb, 2013
 3. Goce Smilevski, Heloiza ili povratak riječi, Zagreb, 2017
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar