Naziv
Latinski jezik za arheologe I
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
69904
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Primjeniti znanje latinskog jezika u arheologiji.
Sadržaj
 1. Uvod u predmet (povijest latinskog jezika, najstariji tekstovi na latinskom jeziku, latinske riječi u hrvatskom jeziku).
 2. Čitanje i izgovor klasičnog latinskog;prva deklinacija
 3. Imenice druge deklinacije i pridjevi prve i druge deklinacije; kroatizacija
 4. Treća deklinacija – imenice konsonantskih osnova, podjela na rodove, primjeri; arheološki pojmovi podrijetlom iz latinskog jezika
 5. Treća deklinacija – imenice –i osnova, podjela na rodove, primjeri; izuzeci u trećoj deklinaciji; kroatizacija
 6. Treća deklinacija – pridjevi; komparacija pridjeva prve, druge i treće deklinacije, komparacija priloga, nepravilna komparacija; arheološki pojmovi podrijetlom iz latinskog jezika vezanih uz rimsku vojsku
 7. Treća deklinacija – pridjevi; komparacija pridjeva prve, druge i treće deklinacije, komparacija priloga, nepravilna komparacija; arheološki pojmovi podrijetlom iz latinskog jezika vezanih uz rimsku vojsku
 8. Četvrta i peta deklinacija. Brojevi.
 9. Zamjenice (osobne, pokazne, odnosne, posvojne, upitne)
 10. Zamjenice (osobne, pokazne, odnosne, posvojne, upitne)
 11. Konjugacija glagola, glagolska vremena
 12. Konjugacija glagola, glagolska vremena
 13. Konjugacija glagola, glagolska vremena
 14. Čitanje Plinijevog opisa jadranske obale; antički toponimi na Jadranu
 15. Čitanje Plinijevog opisa jadranske obale; antički toponimi na Jadranu

Ishodi učenja
 1. Prepoznati osnovne oblike riječi iz latinskog jezika i ustanoviti njihovu međusobnu povezanost u rečenici
 2. Upotrijebiti stečeno znanje u prevođenju jednostavnih rečenica s latinskog na hrvatski
 3. Jezično protumačiti i prevesti osnovne pojmove iz rimske vojne terminologije
 4. Navesti antička imena najznačajnijih mjesta u hrvatskom dijelu provincija Dalmacije i Panonije
Metode podučavanja
Predavanja uz čitanje tekstova.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se temeljem pismenog ispita na koji studenti mogu pristupiti ukoliko su bili nazočni na najmanje 80% nastave.

Obavezna literatura
 1. V. Gortan, O. Gorski, P. Pauš, Latinska gramatika, Zagreb 1998.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 26. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar