Naziv
Makedonski roman od 1991. do danas
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
144904
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente sa stanjem u suvremenom makedonskom romanu nakon 1991. godine, tj. od osamostaljenja Makedonije na primjeru reprezentativnih tekstova nastalih u posljednjih tridesetak godina.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij.
 2. Odlike makedonskog romana od 1991. do danas I.
 3. Odlike makedonskog romana od 1991. do danas II.
 4. Jovan Pavlovski - Angel Bikov, Sok iz prostate, 1991. Postupci postmodernističkog načina pisanja
 5. Jovan Pavlovski - Angel Bikov, Sok iz prostate, 1991. Tematsko-idejni strukturni elementi
 6. Luan Starova, Vrijeme koza, 1993.Analiza romana
 7. Venko Andonovski, Pupak svijeta, 2000.Analiza romanesknog okvira
 8. Venko Andonovski, Pupak svijeta, 2000.Interpretacija naratoloških postupaka
 9. I. kolokvij
 10. Goce Smilevski, Razgovor sa Spinozom, 2002. Kulturološki aspekti romana
 11. Goce Smilevski, Razgovor sa Spinozom, 2002. Naratološke odlike
 12. Ermis Lafazanovski, Hrapeško, 2007.Tematizacija
 13. Ermis Lafazanovski, Hrapeško, 2007.Pripovjedne tehnike
 14. Diskusija
 15. II. kolokvij

Ishodi učenja
 1. nabrojati reprezentativne romanopisce kraja 20. i početka 21. stoljeća
 2. opisati i analizirati reprezentativne makedonske romane iz zadanog razdoblja
 3. prepoznati i opisati stilske formacije u okviru zadanog vremenskog razdoblja
 4. primijeniti književno-povijesna i književno-teorijska znanja te valorizirati pojedine tekstove
 5. prepoznati sličnosti i razlike u odnosu na roman u posljednjih trideset godina u drugim južnoslavenskim književnostima
 6. izraditi seminarski rad i izložiti rezultate vlastitog istraživanja pred kolegama
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, studentska izlaganja, rasprava o pročitanim tekstovima
Metode ocjenjivanja
Kontrola redovitog pohađanja nastave. Aktivnost na seminarima i uključivanje u raspravu. Kvaliteta izrađenog seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Venko Andonovski. Pupak svijeta. Zagreb, 2007.
 2. Venko Andonovski. Vještica. Zagreb, 2016.
 3. Jovan Pavlovski. Sok od prostatata. Skopje, 1991.
 4. Goce, Smilevski. Razgovor sa Spinozom. Zagreb, 2008
Dopunska literatura
 1. Gajo Peleš. Tumačenje romana. Zagreb, 1999.
 2. Tatjana Peruško. Romaneskna samosvijest: pregledi i definicije. U: Roman u zrcalu: suvremena talijanska proza između samosvijesti i pripovijesti. Zagreb: Naklada MD, 2000, 79 – 110.
 3. Atanas Vangelov. Makedonski postmoderni roman. Republika, Godište LIX, Broj 5, Svibanj 2003, 47 – 53.
 4. Viktor Žmegač. Povijesna poetika romana. Drugo prošireno izdanje. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar