Naziv
Materijali i tehnologije u arheologiji
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170512
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij obuhvaća pregled metoda i tehnika proizvodnje različitih arheoloških predmeta, njihovog korištenja, eksploatacije sirovine, analizu, te tipološko-kronološku klasifikaciju i interpretaciju istih. Studenti stječu potpunije spoznaje o materijalu kroz praktičan rad, te sudjeluju u cjelokupnom procesu analitičke obrade, uključujući pripremu, mjerenja, statističke analize i interpretaciju podataka. Kolegij se bazira na interdisciplinarnom pristupu pa će studenti stjecati nova znanja i vještine iz područja kemije, geologije, forenzične arheologije i dr.
Sadržaj
 1. Od gline do stakla (definicija, povijest i studije materijala)
 2. Karakteristike, sastav i eksploatacija sirovine
 3. Glinena tla, porijeklo i sastav glina
 4. Interakcije između keramike i stakla (glazure, staklasti pigmenti i staklo)
 5. Keramičke glazure (glinene, alkalne i olovne glazure)
 6. Priroda i osobine stakla (rani ostakljeni materijali, glazirana keramika, porijeklo stakla)
 7. Načela tehnoloških procesa (od kasnobrončanodobnih staklastih materijala do velikih tehnoloških promjena u rimskom periodu)
 8. Tehnološke promjene u srednjem i novom vijeku (porculan, glazure, reciklirano staklo,emajl i kristal)
 9. Arheološki kontekst keramičkog, glaziranog i staklenog materijala
 10. Keramičarske i staklarske peći i radionice
 11. Tehnike ukrašavanja kroz povijesna razdoblja (stil, simetrija, dizajn)
 12. Arheometrijske metode u obradi materijala (kemijske analize, petrografske analize, mineraloške analize)
 13. Materijali i društvo-pokazatelj kulturnog identiteta, društvenih kretanja i promjena
 14. Proizvodnja i trgovina materijala u panonskom i jadranskom prostoru, Klasifikacija i karakterizacija (tipološke karakteristike i interpretacija materijala)
 15. Terenska nastava-posjet Hrvatskom geološkom institutu, Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, Geološkom odjelu PMF-a

Ishodi učenja
 1. Definirati i interpretirati načine eksploatacije prirodnih resursa
 2. Nabrojati i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 3. Objasniti i prepoznati simboliku materijala i predmeta kroz povijesna razdoblja
 4. Definirati i objasniti tehnološke inovacije kroz povijesna razdoblja
 5. Moći povezati i usporediti znanja o različitim znanstvenim disciplinama
Metode podučavanja
Predavanja, praktične vježbe, diskusija
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. M. Prudence Rice, Pottery Analysis: A Sourcebook, University of Chicago Press, Chicago, 1987.
 2. I. Lazar, Rimljani : steklo, glina, kamen, Celje : Ptuj : Maribor : Pokrajinski muzej ; Pokrajinski muzej ; Pokrajinski muzej, 2004
 3. Lazić, Ladislav; Durman, Aleksandar; Lazić, Silvana. History of metallurgy on the territory of Sisak and Banovina //International Scientific Conference. Monuments of Old Metallurgy as Heritage of European Culture// Sielpia: Drukarnia Garmond, 2009. p. 88-94.
Dopunska literatura
 1. G Artioli, Scientific methods and cultural heritage: an introduction to the application of materials science to archaeometry and conservation science, Oxford University Press,2010.
 2. O.S Rye, Pottery Technology: Principles and Reconstruction, Manuals on Archaeology 4, Washington, Teraxacum,1988 (drugo izdanje)
 3. M. Horvat, Keramika, Tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv, Rasprave Filozofske fakultete, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 1999.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 14. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 18. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 21. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 28. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar