Naziv
Medijska kultura
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
35934
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s osnovnim pojmovima medijske kulture, s razvojem i vrstama medija i medijskom recepcijom. Usvajanje temeljnih spoznaja o nastanku i naravi medija, stjecanje uvida u vrednovanje medijskih proizvoda, izgrađivanje vlastitog stava i kritičkog mišljenja.
Sadržaj
 1. Uporaba pojma medij; značenjske dimenzije: institucionalizirani sustav, organizirani komunikacijski kanal, učinkovitost, društvena dominacija
 2. Razvrstavanje medija; primarni, sekundarni, tercijarni i kvartarni mediji
 3. Medijska komunikacija, individualna i masovna komunikacija, istodobnost
 4. Uloga javnosti, publicistika
 5. Razvoj medija, medijske teorije, medijska ekologija
 6. Tiskani mediji
 7. Analogni mediji
 8. Digitalni mediji
 9. Kulturna industrija, kulturni obrasci
 10. Moć medija, aktualni trendovi
 11. Medijska politika, pravo i etika.
 12. Istraživanje medija, medijska recepcija i kompetencija
 13. Rad s medijima, nova zanimanja
 14. Informacijska i medijska pismenost
 15. Provjera znanja

Ishodi učenja
 1. objasniti osnovne elemente medijske kulture
 2. identificirati i opisati vrste medija
 3. pokazati i primijeniti elemente vrednovanja medijskih proizvoda
 4. diskutirati problematiku informacijske i medijske pismenosti
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalno istraživanje, e-učenje, izlaganja i rasprave unutar predavanja
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave i aktivnosti (rješavanje zadataka na satu) 30% Pismeni ispit 50% Seminarski rad 20%

Obavezna literatura
 1. Castells, M. Informacijsko doba: ekonomija, društvo, kultura. Zagreb: Golden marketing, 2000-2003. Sv. 1 : Uspon umreženog društva. 2000. Sv. 2 : Moć identiteta. 2002. Sv. 3 : Kraj tisućljeća. 2003.
 2. Inglis, F. Teorija medija. Zagreb: Barbat i AGM, 1997.
 3. Levinson, P. Digitalni McLuhan: vodič za novo doba. Zagreb: Izvori, 2001.
 4. McLuhan, M. The Gutenberg galaxy: the making of typographic man. [Reprinted]. Toronto: University of Toronto Press , 2000.
 5. McLuhan, M.; Fiore, Q. The medium is the massage: an inventory of effects. Corte Madera : Ginko Press, 2001.
Dopunska literatura
 1. Castells, M. Internet galaksija: razmišljanja o Internetu, poslovanju i društvu. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2003.
 2. Ludes, P. Einführung in die Medienwissenschaft. 2. Aufl. Berlin: Erich Schmidt,Verlag, 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 29. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 30. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar