Naziv
Metodologija čitanja i pisanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
102116
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje sa strategijama čitanja različitih vrsta tekstova na francuskom jeziku te unaprjeđivanje vještine razumijevanja i pisanja tekstova.
Sadržaj
 1. uvod: sadržaj kolegija i studentske obaveze
 2. tekst I. - vokabular i referentna građa (jednojezični i dvojezični rječnici, papirnati i e-rječnici)
 3. tekst I. - ključne riječi i glavne ideje teksta; sažetak
 4. tekst II. - vokabular: semantički i nesemantički odnosi (sinonimi, antonimi, homonimi, obitelji riječi)
 5. funkcionalni stilovi: primjeri, vježbe
 6. pisani rad
 7. tekst III. - vokabular, sinonimi, antonimi, homonimi, obitelji riječi
 8. tekst III. - struktura teksta
 9. tekst IV. - vokabular, reformuliranje teksta
 10. pisani rad
 11. tekst V. - vokabular, strategije čitanja, koherencija teksta, konektori
 12. tekst V. - reformuliranje, sažetak
 13. tekst VI. - konektori, koherencija teksta; sinteza, sažetak
 14. tekst VI. - baze podataka, znanstvena bibliografija
 15. pisani rad

Ishodi učenja
 1. uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu
 2. učinkovito se služiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara
 3. pretraživati papirnate i e-izvore
 4. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti
 5. poboljšati strategiju čitanja
 6. proširiti i produbiti poznavanje francuske kulture i kulture frankofonih zemalja
Metode podučavanja
Metode: pisanja, čitanja i rada na tekstu, razgovora. Razvijanje kompetencija: čitanje s razumijevanjem, usmeno i pismeno izražavanje. Individualni i grupni rad.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje. Vrednuju se i studentski samostalni domaći radovi, pismeni radovi na satu, aktivno sudjelovanje na satu.

Obavezna literatura
 1. različite vrste tekstova (autentičnih dokumenata) iz novina,časopisa i književnih djela
 2. jednojezični i dvojezični rječnici te ostala referentna građa
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar