Naziv
Morfologija i poetika kratke proze
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118573
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Razvijanje književnoteorijske, književnoanalitičke i jezične kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Opća obilježja i povijesni izvori. Kratka priča/novela/roman: razlikovanje kompozicijskih i pripovjednih načela.
 2. Kratka proza u 17., 18. i 19. stoljeću. Tragovi usmene književnosti. Naturalizam. Utjecaj novinskog medija na format i sadržaj početkom 20. st. “Priče u tri reda
 3. Pregled teorija i estetika žanra (Goethe, Schlegel,Tieck, Poe, Schwob, Propp, Borges, O’Connor, Godenne)
 4. Kratka proza s motrišta događaja. Anegdotski tip priče. Maupassant: La mère sauvage
 5. Pristup vremenskoj dimenziji u kraćoj/dužoj priči. Maupassant: Clair de lune
 6. Zastupljenost i uloga mjesta i prostora u kratkom proznom tekstu. Maupassant: La nuit. Cauchemard.
 7. Dvojnosti Maupassantova pripovjedačkog djela (zabavno/ozbiljno; realistično/fantastično; lucidnost/ludilo). Maupassant: Le horla
 8. Dvojnosti Maupassantova pripovjedačkog djela (zabavno/ozbiljno; realistično/fantastično; lucidnost/ludilo). Maupassant: Le horla
 9. Dvojnosti Maupassantova pripovjedačkog djela (zabavno/ozbiljno; realistično/fantastično; lucidnost/ludilo). Maupassant: Le horla
 10. Jacques Jouet: L’autre chambre
 11. Xavier Bazot: Les pluies de mousson
 12. Annie Saumont: Une semaine comme les autres
 13. Philippe Delerm: La première gorgée de bière
 14. Claude Pujade-Renaud : Vous êtes toute seule ?
 15. Régis Jauffret: Microfictions

Ishodi učenja
 1. 1. Demonstrirati povećanu jezičnu kompetenciju, odnosno vještinu pismenog i usmenog izražavanja na francuskom, s obzirom na specifičnosti književnog, kritičkog i teorijskog diskursa.
 2. 2. Izdvojiti specifičnosti povijesnog razvoja kratke proze od srednjovjekovlja do današnjice
 3. 3. Uspoređivati različita teorijska poimanja kratke priče kao žanra
 4. 4. Identificirati strukturne razlike (prednosti i ograničenja) kratkih proznih formi u odnosu prema romanesknom žanru
 5. 5. Analizirati, kritički preispitivati i vrednovati pojedine kraće prozne tekstove te u njima utvrđivati noseće motive, središnje teme i sadržaje, kompozicijska načela, semantičke i ideološke obrasce, autorove intencije i postupke, kao i pripadnost skupnim poetičkim usmjerenjima
 6. 6. Pri usmenom izlaganju obraniti vlastite stavove i tumačenja odabranog teksta
Metode podučavanja
Izlaganje Power point prezentacija Diskusija Seminarski rad - prezentacija
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Izabrani odlomci autora navedenih u rasporedu rada
Dopunska literatura
 1. Paul Godenne: Etudes sur la nouvelle de langue française, Honoré Champion, 2000
 2. Paul Godenne: La nouvelle de A à Z : Ou un troisième tour du monde de la nouvelle de langue française, Rhubarbe, 2008
 3. Pierre-Louis Rey: Le roman et la nouvelle, Hatier, 2001

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 22. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 27. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 28. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar