Naziv
Načela arheoloških istraživanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
35810
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Ciljevi kolegija su svladavanje temeljnih principa i metoda arheološkog istraživanja na terenu. Obrađuju se klasične i suvremene metode otkrivanja i evidentiranja nalažišta te postupanje sa arheološkim materijalom tijekom istraživanja.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Što je arheologija?
 3. Arheološko istraživanje
 4. Arheološka stratigrafija
 5. Karte kao izvor informacija o prostoru
 6. Nedestruktivne metode istraživanja: Terenski pregled
 7. Nedestruktivne metode istraživanja: Zračna arheologija
 8. Nedestruktivne metode istraživanja: Geofizika
 9. Zaštitna i sustavna arheološka istraživanja
 10. Podvodna arheološka istraživanja
 11. Eksperimentalna istraživanja
 12. Pristup različitim arheološkim istraživanjima
 13. Obrada i interpretacija nalaza i nalazišta
 14. Arheometrija
 15. Prezentacija arheoloških lokaliteta

Ishodi učenja
 1. Definirati i vrednovati temeljne spoznaje o arheologiji
 2. Objasniti i analizirati odnos arheološkog nalaza i nalazišta
 3. Razlikovati pristup i metodologiju sustavnih i zaštitnih arheoloških istraživanja
 4. Nabrojati i definirati primarnu arheološku dokumentaciju
 5. Navesti načine preventivne zaštite pokretne arheološke građe
 6. Povezati i analizirati prikupljene informacije u cilju što bolje interpretacije lokaliteta
 7. Nabrojati znanstvene analize prikladne za organski i anorganski materijal
 8. Nabrojati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja
 9. Moći izrađivati arheološku terensku dokumentaciju
 10. Moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji tijekom semestra i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ph. Barker,Tehnike arheološkog iskopavanja, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 2000
 2. C. Renfrew, P. Bahn, Archaeology: Theories, Methods andPractice, Thames and Hudston, London, 1999
Dopunska literatura
 1. E. C. Hariss, Principles of Archaeological Stratigraphy, Academic Press, London, 1989
 2. K. W. Butzer, Archaeology as Human Ecology, Cambridge University Press, Cambridge, 1993
 3. I. Hodder (ed.), Simulation Studies in Archaeology, Cambridge University Press, 198
 4. Miloglav, I. Metodologija istraživanja. Pregled dokumentacijskih tehnika na primjeru Sonde Z. U: Tilurium IV. Arheološka istraživanja 2007.-2010. godine (skupina autora), Zagreb, 2017, 59-76.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar