Naziv
Od Arkadije do predromantizma (II. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
64251
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje s najznačajnijim piscima i djelima talijanske književnosti 18. stoljeća, od Arkadije do neoklasicizma i predromantizma, te autorima od posebnog značaja za talijansko-hrvatske književne i kulturne veze (A. Fortis, C. Gozzi). Razvijanje sposobnosti kritičkog čitanja i tumačenja tekstova u izvorniku. Unutar kolegija studentima će se pružiti osnovni pregled talijanske povijesti, društva i kulture 18. stoljeća. Pored najznačajnijih književnika tog razdoblja, predstavit će se i neka važna djela europske kulture tog razdoblja iz drugih oblasti (od filozofa G. Vica do penologa C. Beccarie).
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, dogovor o načinu izvođenja nastave, posebno seminara, pregled bibliografije i podjela tekstova koji će se čitati tijekom kolegija.
 2. Pregled najznačajnijih političkih, društvenih, kulturnih i znanstvenih događaja u Europi 18. stoljeća, s posebnim osvrtom na stanje u Italiji.
 3. Prosvjetiteljstvo (epoha i predstavnici). Enciklopedizam.
 4. Arkadija. Pietro Metastasio: Didone abbandonata (čitanje i interpretacija).
 5. Giambattista Vico: Scienza nuova.
 6. Carlo Goldoni i reforma kazališta.
 7. Alberto Fortis: Viaggio in Dalmazia. „Otkriće“ Morlaka kao europskih „dobrih divljaka“
 8. Braća Gozzi. Venecijansko prosvjetiteljstvo i protuprosvjetiteljske pozicije. Carlo Gozzi: Memorie inutili (čitanje i interpretacija)
 9. Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene. Prosvjetiteljstvo, reforme i rođenje moderne penologije.
 10. Giuseppe Parini: Il giorno (čitanje i interpretacija).
 11. Autobiografija u talijanskoj književnosti 18. stoljeća
 12. Neoklasicizam i predromantizam
 13. Vittorio Alfieri – tragedije
 14. Ugo Foscolo – najava nove epohe
 15. Zaključno predavanje. Dogovor o ispitima.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći nabrojiti najvažnije autore i djela talijanske književnosti 18. stoljeća i pridružiti ih odgovarajućim književnostilskim formacijama
 2. Studenti će moći svojim riječima opisati i protumačiti obrađivane pjesničke i prozne tekstove u izvorniku
 3. Studenti će moći sažeto izraziti osnovne povijesne, društvene i kulturne značajke 18. stoljeća na području Italije, napose književnostilskih formacija koje se tada javljaju
 4. Studenti će moći razlikovati i komentirati elemente talijanske kulture i civilizacije te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima, od recepcije talijanskih autora 18. stoljeća u hrvatskoj kulturi do (polu)orijentalističkih elemenata kod Fortisa i Gozzia
Metode podučavanja
Predavanje, seminarsko čitanje i tumačenje primarnih tekstova, mentoriranje seminarskog rada
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit. Na konačnu ocjenu utječe i aktivno sudjelovanje i pripremljenost u zajedničkim seminarskim čitanjima te seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. - Ugo Foscolo: Le ultime lettere di Iacopo Ortis
 2. - Pietro Metastasio: Didone abbandonata/Attilio Regolo/Olimpiade
 3. - Giambattista Vico: Scienza nuova (izbor)
 4. - Carlo Goldoni: La locandiera/Le baruffe chiozzotte/ I rusteghi
 5. - Alberto Fortis: Viaggio in Dalmazia (poglavlje o životu i običajima Morlaka)
 6. - Giuseppe Parini: Il giorno (izbor)
 7. - Vittorio Alfieri: Saul/Antigone/Ottavia
Dopunska literatura
 1. S. Guglielmino/H. Grosser, Il Sistema letterario (Settecento), Principato, Milano, 1989.
 2. P. Gibelini/G. Oliva/G. Tesio, Lo spazio letterario (Settecento), La scuola, Brescia, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar